اساسنامه شرکت چیست ؟

آیا می دانید رکن اصلی در شرکت های سهامی اساسنامه می باشد! اساسنامه سندی هویتی برای شرکت های تجاری بوده و تعیین کننده روابط شرکای شرکت با یکدیگر و همچنین حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت می باشد.

در این مقاله ابتدا به معرفی اساسنامه شرکت ها، نحوه نوشتن و تغییرات آن در شرکت ها، تفاوت اساسنامه و شرکت نامه، روش های استعلام و جستجوی آن، نمونه اساسنامه شرکت ها و … می پردازیم.

اساسنامه شرکت چیست؟

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است. کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. این سند روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

اساسنامه شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد و در آن خط مشی و سرمایه ی شرکت، هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد. همچنین کلیه ی مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در قید می گردد.

معنی اساسنامه چیست؟

اساسنامه به معنی قوانین و شرایطی برای تشکیل شرکت یا حزب می باشد. 

تفاوت اساسنامه و شرکت نامه چیست؟

اساسنامه سند هویت شرکت‌هاى تجارتى است. به این معنى که در اساسنامهٔ هر شرکت مشخصات آن از قبیل اسم، موضوع، هدف، سرمایه، مدیران ، نحوه انتخاب، وظایف، اختیارات آنها، چگونگى تعیین جانشین در مواردى که بعضى از آنها فوت نموده و یا محجور گردیده و یا استعفاء کرده و یا صلاحیت او سلب شده باشد، معین و مشخص مى‌شود و به ‌طور کلى راه‌کارها و خط‌مشى شرکت در آن قید مى‌گردد و مفاد آن براى همه شرکاء لازم‌الرعایه است و همه شرکت‌ها باید داراى اساسنامه‌اى باشند، که در بحث شرکت‌هاى سهامى توضیح لازم درباره آن داده شده است.

اما شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسئولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکت‌نامه ندارند و شرکت‌نامه‌ هم نوعى سند رسمى است که بین دو یا چند شریک به‌منظور تشکیل شرکت تجارتى تنظیم مى‌شود و برابر قانون تجارت (ماده ۱۹۷ قانون تجارت) پس از آنکه شرکت تشکیل شد. در همان ماه اول باید خلاصه شرکت‌نامه و ضمائم آن به وزارت دادگسترى ارسال شود و این سند معتبرى مى‌باشد که مندرجات آن در حقیقت، قسمتى از اساسنامه شرکت است که به‌وسیله قوه قضائیه چاپ گردیده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتى قرار مى‌گیرد و به‌وسیله مؤسسین تنظیم مى‌شود.

نحوه نوشتن اساسنامه شرکت ها

برای نوشتن اساسنامه شرکت، ابتدا باید بدانیم که این سند از چه بخش هایی تشکیل شده است و نحوه ثبت اطلاعات در هر بخش به چه صورت می باشد. در ادامه به معرفی بخش های مختلف آن می پردازیم.

نحوه نوشتن اساسنامه

اساسنامه دارای چه بخش هایی است؟

برابر ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد:

 1. نام شرکت
 2. موضوع شرکت بطور صریح و منجز (روشن)
 3. مدت شرکت
 4. مرکز اصلی شرکت ومحل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.  
 5. مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن
 6. تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
 7. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
 8. نحوه ی انتقال سهام با نام
 9. طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
 11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
 12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع
 13. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
 14. -تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع می گردند.
 15. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
 16. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
 17. قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
 18. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
 19. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
 20. چگونگی تغییر اساسنام

موضوع شرکت در اساسنامه

موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند
تاکید نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه به کار گیرند.

اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری

به دلیل حجم بالای توضیحات سند قوانین ثبت موسسه غیر تجاری، فایل راهنمای ثبت اساسنامه ثبت موسسه غیر تجاری را در انتهای این مقاله قرار داده ایم. شما می توانید این فایل را دانلود نموده و اطلاعات آن را به صورت کامل بررسی نمایید.

چگونه یک اساسنامه بنویسیم

به دلیل حجم بالای توضیحات نحوه نوشتن اساسنامه، فایل راهنمای نوشتن آن را در انتهای این مقاله قرار داده ایم. شما می توانید با دانلود این فایل اطلاعات آن را به صورت کامل بررسی نمایید.

نحوه نوشتن اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

برای نوشتن و ایجاد تغییرات در سند قوانین شرکت با مسئولیت محدود باید نکاتی درنظر گرفته شود، که در ادامه به معرفی این نکات پرداخته و همچنین چند نمونه اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود را قرار می دهیم.

تغییر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، نسبت به ثبت تغییرات شرکت مسئولیت محدود به شرح زیر اقدام نمایند که عبارت است از:

تغییر نام شرکت

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهم الشرکه خود در شرکت.
 3. چنانچه مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.
 4. انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورتجلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
 5. امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
 6. مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir جهت اعلام درخواست تغییر نام به اداره محترم ثبت شرکت ها
 7. ارسال مدارک از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش
 8. امضاء ذیل دفاتر ثبت پس از موافقت مسئول مربوطه
 9. ثبت آگهی

.

تغییر موضوع شرکت

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
 2. چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
 3. دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

 تغییر محل شرکت

در تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت (شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.

در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد .هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه
 2. چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نطار و قید نام آن ها در بالای صورت جلسه
 3. کلیه شرکاء اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداً وارد شرکت شده اند باید ذیل صورت جلسه را امضاء نمایند.
 4. اگر شرکائی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند، از شرکای جدید الورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و چنانچه شرکاء جدید مایل به عضویت نباشند در صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه مربوط به شرکت اقدام خواهد شد.
 5. طبق قانون انتقال سهم الشرکه می بایست به موجب سند رسمی انجام گیرد لذا هر یک از شرکاء که بخواهند سهم الشرکه خود را انتقال دهند می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت نامه یا صورت جلسه مجمع اقدام نمایند.
 6. شرکایی نیز که از شرکت خارج شده اند می بایست شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود (با ارائه وکالت نامه رسمی) ضمن مراجعه به اداره ثبت ذیل دفتر ثبت را امضاء نمایند.

افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
 2. چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 3. چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
 4. فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید الورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
 5. امضاء ذیل دفاتر ثبت

افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
 2. چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 3. چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
 4. تقدیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت

کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
 2. چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 3. چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
 4. تقدیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت

کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
 2. چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 3. چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورت جلسه تنظیمی درج شود.
 4. امضای صورت جلسه توسط کلیه شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
 5. در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند می بایست با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
 6. اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند اعضای جدید انتخاب نمایند بایستی در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام نمایند.
 7. شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در اداره ثبت شرکت ها حضور یافته و ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.

تغییرات و اصلاح مواد اساساسنامه

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 2. تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل آن
 3. تقدیم صورتجلسه به همراه سایر مدارک به اداره محترم ثبت
 4. امضاء ذیل دفاتر ثبت

فرم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

لینک دانلود فرم اساسنامۀ شرکت با مسئولیت محدود را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را مطالعه نمایید.

نمونه اساسنامه شرکت ها

لینک دانلود نمونه اساسنامۀ شرکت را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را مطالعه نمایید.

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

لینک دانلود نمونه اساسنامۀ شرکت با مسئولیت محدود را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را بررسی نمایید.

نمونه اساسنامه شرکت سهامی عام

لینک دانلود نمونه اساسنامۀ شرکت سهامی عام را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را بررسی نمایید.

نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی

لینک دانلود نمونه اساسنامۀ شرکت های تعاونی را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را بررسی نمایید.

نمونه استعلام اساسنامه شرکت سهامی خاص

لینک دانلود نمونه فرم و استعلام های اساسنامۀ شرکت سهامی خاص را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را بررسی نمایید.

نمونه صورتجلسه تغییر اساسنامه شرکت سهامی خاص

لینک دانلود نمونه صورتجلسه تغییر اساسنامۀ شرکت سهامی خاص را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را بررسی نمایید.

نمونه اساسنامه شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود

لینک دانلود نمونه اساسنامۀ شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را بررسی نمایید.

نمونه اساسنامه شرکت پخش مواد غذایی

باتوجه به اینکه شرکت میتواند یکی از انواع شرکت های زیر باشد با توجه به همان مشخصات فرم اساسنامه تنظیم میشود.

 1.   شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
 8. نمونه اساسنامه شرکت تجارت الکترونیک

باتوجه به اینکه شرکت میتواند یکی از انواع شرکت های زیر باشد با توجه به همان مشخصات فرم اساسنامه تنظیم میشود.

 1.   شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

نمونه اساسنامه شرکت خدماتی

لینک دانلود نمونه اساسنامۀل شرکت خدماتی را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را بررسی نمایید. قطعا اطلاع دارید که نحوه حسابداری و ثبت اسناد در شرکت های خدماتی با سایر شرکت ها متفاوت است،

نمونه اساسنامه شرکت دارویی

لینک دانلود نمونه اساسنامۀ شرکت دارویی را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را بررسی نمایید.

استعلام و جستجوی اساسنامه شرکت ها

در این بخش به معرفی روش های استعلام و جستجوی اسناسنامه شرکت ها می پردازیم.

استعلام اساسنامه شرکت ها

استعلام شرکت های ثبت شده از طریق استعلام شماره ثبت شرکت یا استعلام شناسه ملی شرکت امکان پذیر است. استعلام شرکت ثبت شده به دلایل گوناگونی دارای اهمیت است و ممکن است بنا به علل مختلف تمایل به استعلام شرکت ثبت شده داشته باشید. بطور مثال ممکن است تصمیم به عقد قراردادی تجاری با یکی از شرکت های ثبت شده داشته باشید و برای این منظور در حال مذاکره با مدیران شرکت یاد شده باشید و برای اطمینان از اعتبار و صحت این موضوع که آیا شرکت مذکور در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و همچنان فعال است یا خیر، نیاز به استعلام داشته باشید. یا ممکن است تصمیم به خرید شرکت ثبت شده داشته باشید و برای اطلاع از تاریخ ثبت و اعتبار آن، نیاز به استعلام شرکت ثبت شده مد نظرتان را داشته باشید.

 در هر صورت دلیل استعلام ثبت شرکت از سوی شما هرچه که باشد، ما شیوه آن را بصورت کامل و تصویری توضیح داده ایم که درانتهای صفحه می توانید فایل آموزش تصویری استعلام ثبت اساسنامۀ شرکت ها را دانلود نمایید.

استعلام اساسنامه شرکت سهامی خاص

روش‌های دریافت استعلام ثبت شرکت‌ سهامی خاص

 1. ورود به سایت  http://irsherkat.ssaa.ir  و تکمیل فیلد مربوط به اطلاعات اشخاص حقوقی و دریافت اطلاعات شرکت مورد نظر
 2. ورود به سامانه http://ilenc.ir و تکمیل اطلاعات مانند شناسه ملی و … و دریافت اطلاعات مربوطه

اطلاعات دریافتی از استعلام ثبت شرکت سهامی خاص

پس از جستجو در سامانه‌ای که ذکر شد افراد می‌توانند اطلاعاتی که در زیر آمده است را دریافت نمایند:

 • نام کامل شخصیت حقوقی
 • ثبت‌کننده شخصیت حقوقی
 • شناسه ملی شخصیت حقوقی
 • تاریخ تاسیس شخصیت حقوقی
 • شماره ثبت شخصیت حقوقی
 • وضعیت شخصیت حقوقی
 • محل اقامت قانونی
 • کدپستی مربوط به شرکت

جستجوی اساسنامه شرکت ها

 برای جستجوی اساسنامه مربوط به شرکت ها می توانید به سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به آدرس https://rrk.ir مراجعه نمایید.

5 پرسش و پاسخ مهم اساسنامه شرکت ها

تا این بخش به موضوعات مختلف درباره اساسنامۀ شرکت ها پرداختیم، اما ممکن است شما پاسخ پرسش های خود را بخش های قبل بدست نیاورده باشید. به همین دلیل در این بخش به معرفی 5 پرسش و پاسخ مهم دراین باره می پردازیم.

آیا همه شرکت ها باید دارای اساسنامه باشند؟

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است. کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای این سند باشند. اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

مهم‌ترین بندهای اساسنامه شرکت کدامند؟

 • نام شرکت: شرکت یک شخص حقوقی (نهادها، موسسات، شرکت­‌ها و…) است و اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی (انسان‌­ها) باید دارای یک نام باشند. این نام می‌­تواند بنا به نوع شرکت تفاوت­‌هایی داشته باشد. همچنین برخی مقررات خاص نیز در حوزه انتخاب نام شرکت­‌ها وجود دارد که باید به آن­ها توجه داشت.
 • موضوع فعالیت شرکت: هر شرکتی در موضوع یا موضوعاتی خاص قصد فعالیت دارد که باید در اسند قوانین به شکلی روشن و صریح چارچوب آن ذکر شود تا حوزه دقیق عملکرد شرکت برای همه قابل تشخیص باشد.
 • مدت حیات شرکت: اغلب شرکت‌­ها به قصد داشتن عمری طولانی یا نامحدود تشکیل می‌­شوند اما برخی نیز ممکن است بنا به تشخیص شرکا، در مدت زمانی خاصی وجود داشته باشند که بایستی این موضوع در اساسنامه تصریح شود. همچنین اگر در اساسنامه به مدت زمان اشاره نشود، دوام نامحدود شرکت فرض گرفته می‌­شود.
 • مرکز اصلی شرکت و شعب: ذکر نشانی دقیق مرکز اصلی اداره و فعالیت شرکت (که به اقامتگاه معروف است) و در صورت وجود شعب، درج نشانی آن­ها نیز از ضروریات یک اساسنامه است. نشانی دقیق شرکت از لحاظ حقوق و تکالیف حقوقی شرکت اهمیت بالایی دارد.
 • مقدار سرمایه شرکت: هر نوع شرکتی برای تاسیس نیاز به فراهم آوردن مقدار خاصی از سرمایه اولیه (اصطلاحاً به آن «آوَرده» گفته می­‌شود) دارد که این مبلغ و نوع آن (ممکن است سرمایه شرکت نقدی یا غیرنقدی مانند سند ملک و… باشد) حتماً باید در اساسنامه درج شود.
 • مشخصات سهام: موضوع سهام در شرکت­‌های سهامی جایگاه خاصی دارد که باید به شکل دقیق در اساسنامه لحاظ شود. تعداد، نوع (بانام، بی­‌نام، ممتاز و…)، مبلغ اسمی، نحوه انتقال، تبدیل و سایر موضوعات مربوط به سهام باید کاملاً تعیین تکلیف شوند.
 • شرایط افزایش و کاهش سرمایه شرکت: شرکای شرکت­‌های سهامی ممکن است به دلیل برخی موضوعات، مایل یا مجبور باشند در مقدار سرمایه خود از طرق مختلف تغییراتی اعمال کنند. ترتیبات این عمل باید در اساسنامه پیش‌­بینی شده باشد.
 • مقررات مربوط به مجامع عمومی شرکت: این مقررات باید شامل طریقه و زمان­‌بندی دعوت از مجامع مختلف شرکت (مجمع عمومی موسس، عادی، فوق‌­العاده)، حدنصاب تشکیل جلسات، روند مشورت، رای­‌گیری و اتخاذ تصمیم و سایر موضوعات مربوط به مجامع باشد. لازم به ذکر است که در انواع شرکت­‌ها وجود تمام این مجامع ممکن است تفاوت‌­هایی داشته باشد؛ در هر صورت باید وضعیت حقوقی همه ارکان شرکت در اساسنامه روشن شود.
 • مقررات مربوط به مدیران و بازرسان شرکت: در اساسنامه باید تعداد، نحوه انتخاب، مدت خدمت، حوزه اختیارات و وظایف، تعیین تکلیف مسائل جانشینی و تعیین جانشینان و سایر موضوعات مربوط به هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت شفاف شود.
 • نحوه اعلام ترتیبات مالی و اقتصادی شرکت: هر شرکتی باید دارای یک تاریخ خاص آغاز و پایان سال مالی باشد تا بتوان به حساب­‌ها، سود و زیان، ترازنامه و سایر موضوعات مالی شرکت رسیدگی شود. تمام ترتیبات این موارد باید به روشنی در اساسنامه آورده شود تا عملکرد مالی و تجاری شرکت برای شرکا و دیگر افراد وابسته به شرکت مشخص شود. گاهی اهمیت این گزارش مالی سالانه به حدی است که ممکن است شرکا در تصمیم خود برای ادامه حیات شرکت یا انحلال آن تجدیدنظر کنند.
 • نحوه انحلال و تصفیه شرکت: ممکن است شرکای شرکت بخواهند به هر دلیل شرکت را منحل کنند. تعیین تکلیف روند انحلال و چگونگی انجام فرایند پراهمیت تصفیه شرکت پس از انحلال، باید در اساسنامه قید شود.
 • نحوه تغییر اساسنامه: اعمال تغییر در متن این سند، موضوعی است که بسیاری از شرکت­‌ها در مسیر فعالیت خود به آن نیاز پیدا می­‌کنند. فرآیند این تغییرات از موضوعات مهمی است که اساسنامه‌­ها به آن می‌­پردازند.

هدف از تهیه اساسنامه شرکت چیست؟

اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید.

طرح اساسنامه چیست؟

لینک دانلود طرح اساسنامه  را در انتهای صفحه قرار داده ایم. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود، این فرم را دانلود نموده و آن را بررسی نمایید.

الزامات اساسنامه چیست؟

برابر ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد:

 1. نام شرکت
 2. موضوع شرکت بطور صریح و منجز(روشن)
 3. مدت شرکت
 4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
 5. مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن.
 6. تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
 7. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
 8. نحوه ی انتقال سهام با نام
 9. طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
 10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
 11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
 12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع
 13. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها
 14. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع می گردند.
 15. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
 16. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
 17. قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
 18. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.
 19. نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
 20. چگونگی تغییر اساسنامه.

نتیجه گیری

اساسنامه شرکت مهمترین رکن شرکت سهامی است. کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای این سند باشند. این سند روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *