اضافه کاری چیست؟ فرمول اضافه کاری در قانون کار

آیا می دانید نحوه محاسبه اضافه کاری به چه صورت می باشد؟ اکثر افراد فکر می کنند که اضافه کاری فقط به معنی کارهای اضافه ای می باشد که کارفرما از کارگران و کارمندان می خواهد انجام بدهند.

اضافه کاری در قانون کار ازجمله موضوعاتی می باشد که وزارت کار شرایط خاصی را برای آن درنظر گرفته است. بنابراین اگر تمایل دارید اطلاعات جامعی درباره قوانین و شرایط اضافه کاري کسب نمایید، تا انتهای مقاله اضافه کاری چیست؟ با ما همراه باشید.

در این مقاله به معرفی اضافه کاري در قانون کار، نحوه محاسبه، فرمول محاسبه، محاسبه آنلاین و 10 پرسش و پاسخ مهم اضافه کاری و … می پردازیم.

اضافه کاری چیست؟

ممکن است شما بگویید که اضافه کاري دارای مفهوم مشخص و ساده ای است و سوال “اضافه کاری چیست” تخصصی نیست؛ اما باید بگوییم که اضافه کار در قانون کار دارای قوانین مشخصی بوده و برای محاسبه حقوق آن شرایطی وجود دارد.

در تعریف تخصصی، میزان کار محول شده از سوی کارفرما به کارمند در خارج از ساعت کار قانونی به عنوان اضافه کار محاسبه می شود.
به طور ساده تر اضافه کاری را اینطور می توان بیان کرد که اگر کارکرد یک فرد در طول روز یا ماه بیشتر از کارکرد موظفی باشد، مشمول دریافت حقوق اضافه کاري می شود.

اضافه کاری چیست؟

اضافه کار در قانون کار

در قانون کار آمده است که کارگر موظف می باشد به مدت 8 ساعت در هر شبانه روز و 44 ساعت در هر هفته به کار های محول شده توسط کارفرما بپردازد. حال اگر میزان ساعات کار کارمند یا کارگر بیشتر از ساعات قانونی اعلام شده توسط وزارت کار باشد، مشمول دریافت اضافه کاري می شود.

نکته مهم

ساعات کار قانونی برای مشاغل سخت و زیان آور 6 ساعت در شبانه روز و 36 ساعت در هر هفته می باشد.

با توجه به ماده 59 قانون کار درصورتی که خود کارگر موافق باشد اضافه کاری انجام دهد ، کارفرما می تواند ارجاع کار اضافی را به کارگر بدهد و همچنین بابت میزان اضافه کار کارمند، باید 40% بیشتر از مزد هر ساعت کار عادی به کارمند پرداخت شود.

لازم به ذکر می باشد که ارجاع اضافه کار به کارگرانی که مشغول به انجام کار های شبانه هستند، کارگرانی که به کارهای خطرناک و سخت و زیان آور مشغول هستند و کارگران نوجوانی که بین 15 تا 18 سال سن دارند ممنوع می باشد. اگر در حین اضافه کار این سه گروه از کارگران حادثه و یا اتفاقی برای کارگر به وجود بیاید، کارفرما باید مطابق قانون تمام خسارات به وجود آمده را پرداخت نماید.

انواع اضافه کاری چیست؟

شاغلان در هر شغل برای هر ساعت کار اضافه علاوه بر ساعات کار موظفی خود، مشمول دریافت اضافه کار می باشند. اضافه کاري می تواند انواع مختلفی داشته باشد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

  • اضافه کاری عادی: کارکرد بیشتر از ساعات کاری موظفی فرد در روز های غیرتعطیل هفته، اضافه کاري عادی نام دارد.
  • اضافه کاری تعطیل کاری: کار در روزهایی که در تقویم تعطیل رسمی هستند.
  • اضافه کاری جمعه: کار در روز های جمعه که تعطیل هستند.
  • اضافه کاری شبانه: کارکرد فرد در ساعات 22 تا 6 صبح، اضافه کار شبانه نام دارد.

اضافه کاري دارای چند نوع می باشد.

اضافه کار فرهنگیان

معلمانی که بیشتر از 20 یا 24 ساعت در هفته که ساعات موظفی کار آن ها می باشد، مشغول به کار باشند، بابت اضافه کاري خود توسط مدیر مدرسه ای که در آن تدریس می نمایند، حق التدریس غیر موظف دریافت می کنند.

اضافه کاری کارگران

هر کارگر در هر شبانه روز موظف می باشد که معادل 7 ساعت و 33 دقیقه مشغول به کار باشد. اگر 7:33 را در عدد 6 (تعداد روز های کار در هفته) ضرب کنیم، عدد 44 بدست می آید، که مجموع ساعات کار موظفی کارگران درهر هفته می باشد.

حال اگر کارگری به درخواست کارفرما و با رضایت خود بیشتر از 44 ساعت در هرهفته مشغول به کار باشد، باید 40% علاوه بر مزد کار عادی بابت هر یک ساعت اضافه کاري دریافت نماید. برای محاسبه ساعت اضافه کار کارگر باید میزان ساعات کاری وی را از ساعات کار موظفی قانون کار کم نماییم، بدین طریق عددی که پس از محاسبه ساعت اضافه کاري بدست می آید در مبلغ اضافه کار ضرب شده و مبلغ آن کار بدست می آید.

فوق العاده اضافه کاری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

فوق العاده اضافه کاری مبلغی می باشد که برای ساعات کارکرد اضافه کاري پرداخت می شود. مبلغ فوق العاده اضافه کار، بیشتر از مبلغ کارکرد عادی کارگر می باشد.

نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کاری

فوق العاده اضافه کاری چه تفاوتی با اضافه کار دارد؟

اضافه کاري به معنای ساعات کار اضافه فرد می باشد، که مبلغ آن برابر با حقوق عادی فرد می باشد. فوق العاده اضافه کاري به معنای مبلغی می باشد که بیشتر از مبلغ کارکرد عادی فرد بوده و بابت کارکرد اضافه کار پرداخت می شود. نرخ هر یک ساعت اضافه کار 140,000 تومان می باشد که از این مبلغ 40,000 تومان بابت فوق العاده اضافه کار و 100,000 تومان بابت یک ساعت کار عادی درنظر گرفت می شود.

محاسبه ساعت اضافه کار

با توجه به ماده 51 قانون کار کارگران باید در طول هر هفته به مدت 44 ساعت در محل کار خود مشغول به کار باشند. حال اگر تعداد ساعات کار کارگر این ساعت بیشتر شود مشمول دریافت اضافه کار می گردد. بنابراین برای محاسبه اضافه کاري کارمندان و کارگران ابتدا باید به محاسبه ساعت اضافه کاری آن ها پرداخته شود.

بررسی فرمول محاسبه اضافه کاری

البته محاسبه ساعت اضافه کاری پیچیده نبوده و بسیار ساده می باشد. بدین طریق که ابتدا باید ساعات کارکرد پرسنل در طول یک ماه مشخص گردد، سپس ساعات کار موظفی پرسنل در همان ماه را از ساعات کار آنها کسر نمود. بدین طریق عدد نهایی که بدست می آید ساعت اضافه کاري پرسنل را نمایش می دهد. برای هریک از پرسنل باید به صورت جداگانه محاسبه ساعت اضافه کار انجام شود که باتوجه به ساعت اضافه کاري هر پرسنل مبلغ کار اضافه آنها محاسبه و پرداخت شود.

نحوه محاسبه اضافه کاری در قانون کار

اضافه کار در قانون کار زمانی محاسبه می شود، که ساعات کار موظفی فرد کامل باشد و همچنین اگر ساعات اضافه کاری در طول یک ماه بیشتر از ساعات کاری موظفی فرد باشد، میزان اضافه کار برای فرد محاسبه نخواهد شد.

نحوه محاسبه اضافه کار کارمندان و کارگران به این صورت می باشد که پس از محاسبه ساعت اضافه کاري پرسنل، ابتدا باید مبلغ دستمزد یک ساعت فرد مشخص شود و سپس 40 درصد به دستمزد یک ساعت کار عادی اضافه شود. بدین طریق دستمزد یک ساعت اضافه کار بدست می آید.

نکته: تعجیل یا تاخیر در کار کارگر را نمی توان از اضافه کار وی کسر نمود، زیرا دستمزد دریافتی بابت اضافه کار 40% بیشتر از دستمزد کار عادی می باشد.

مبنای محاسبه اضافه کاری

برای محاسبه اضافه کار باید مبنای اضافه کار را در 1.4 ضرب نمود. حال مبنای اضافه کار با توجه به نظر هر کارفرما متفاوت می باشد. اما عموما شرکت ها جمع حقوق پایه، حق مسکن و حق بن را در عدد 220 یا 192 تقسیم می نمایند که مبلغ جمع مزایای یک ساعت کار فرد بدست آید. پس از محاسبه ساعت اضافه کاری باید مبلغ جمع مزایای یک ساعت کار فرد را در ضریب اضافه کار (1.4) ضرب نموده و عدد بدست آمده را در ساعات اضافه کار فرد ضرب کنید عددی که از این معادله بدست می آید مبلغ اضافه کاري فرد می باشد.

فرمول محاسبه اضافه کاری در قانون کار

مطابق قانون کار فرمول محاسبه اضافه کار بدین طریق می باشد که دستمزد یک ساعت کار کارگر بدست می آید و سپس مبلغ بدست آمده در 40% ضرب می شود، عدد بدست آمده در تعداد ساعات اضافه کار فرد ضرب شده و نتیجه ای که از این فرمول محاسبه اضافه کاري بدست می آید مبلغ دستمزد کارگر بابت اضافه کاری را نشان می دهد.

در ادامه سه نمونه فرمول محاسبه اضافه کار باتوجه به مبنای ساعات کاری موظفی کارمندان که در سیستم حقوق و دستمزد ثبت می شود را برای شما آورده ایم. نحوه محاسبه اضافه کار کارمندان و کارگران در نرم‌افزار از طریق ثبت فرمول می باشد، با استفاده فرمول های زیر شما به راحتی می توانید اضافه کار پرسنل را محاسبه نمایید.

ردیفعنوانفرمول اضافه کاري
1فرمول اضافه کاري بر مبنای 220 ساعت کارکارکرد اضافه کاری × 1.4 × 220 ÷ حق مسکن + حق بن + حقوق پایه
2فرمول اضافه کاري بر مبنای 192 ساعت کارکارکرد اضافه کاری × 1.4 × 192 ÷ حق مسکن+ حق بن + حقوق پایه
3فرمول اضافه کاري بر مبنای 198 ساعت کارکارکرد اضافه کاری × 1.4 × 198 ÷ حق مسکن + حق بن + حقوق پایه

ضریب اضافه کاری

ضریب اضافه کاری مطابق قانون کار برابر با 1.4 می باشد. یعنی فرد بابت هر ساعت اضافه کار 40 درصد بیشتر از دستمزد یک ساعت کار عادی دریافت می کند.

نرخ اضافه کاري

نرخ اضافه کاری برابر با حقوق پایه فرد و یا جمع حقوق پایه، حق مسکن و حق بن فرد با توجه به نظر کارفرما می باشد.

نحوه محاسبه اضافه کاری سال 1401

در سال 1401 حقوق پایه که برابر با 41,797,500 حق مسکن برابر با 6,500,000 و حق بن برابر با 8,500,000 می باشد. حال اگر کارفرما با توجه به قوانین شرکت خود جمع این سه مزایا و یا حقوق پایه را به عنوان مبنای اضافه کار درنظر می گیرد.

مثال : کارکرد اضافه کاری *1.4* 220 / حق مسکن در حکم+ حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم = اضافه کاری

بررسی نحوه محاسبه اضافه کاری کارمندان و کارگران در نرم افزار

نحوه محاسبه و قانون اضافه کاري در روزهای تعطیل

مطابق ماده 63 قانون کار اگر کارگری در روز جمعه که تعطیل بوده و متعلق به خانواده می باشد مشغول به کار باشد، باید علاوه بر مزد یک ساعت کار 80% بابت جمعه کاری دریافت نماید. اگر فردی در روز هایی که در تقویم تعطیل رسمی می باشد مشغول به کار باشد، علاوه بر دستمزد یک روز عادی باید 40% بابت تعطیل کاری دریافت نمایند.

محاسبه آنلاین اضافه کاری

در این بخش به محاسبه آنلاین اضافه کاری باتوجه میزان ساعات اضافه کار می پردازیم. اگر شما هم جزء افرادی هستید که میخواهید بدانید مبلغ اضافه کار که دریافت می کنید مطابق قوانین اداره کار محاسبه می شود یا خیر، در این بخش ساعات اضافه کار خود را وارد کنید که محاسبه آنلاین اضافه کار شما انجام شود.

با بررسی مبلغ اضافه کاری  که از طریق محاسبه آنلاین اضافه کار نمایش داده می شود، متوجه می شوید که اضافه کار شما کمتر از مبلغ تعیین شده توسط قانون کار می باشد یا بیشتر.

میزان ساعات اضافه کاری

مبنای محاسبه (برحسب ساعت)

192 194196220

مبلغ اضافه کاری

نکته مهم

اگر کارگر غیر نوبتکاری دربین ساعات 22 تا 6 صبح اضافه کاری انجام دهد، 35% دستمزد بیشتر از ساعات کار عادی دریافت خواهد نمود.

نحوه محاسبه اضافه کار در نرم افزار فرداد

برای محاسبه اضافه کاری در نرم افزار حسابداری مالی ، ابتدا باید در بخش فرمولدهی عوامل نرم‌افزار فرداد برای اضافه کار فرمول تعریف شود، سپس کارکرد اضافه کار برای پرسنلی که دارای اضافه کار می باشند وارد شود و درنهایت با محاسبه حقوق، میزان اضافه کار پرسنل نیز محاسبه خواهد شد.

در هنگام تهیه فیش حقوقی نیز میزان اضافه کار و مبلغ محاسبه شده بابت اضافه کار، در فیش حقوقی نمایش داده می شود. لازم به ذکر می باشد که تفاوتی در نحوه محاسبه اضافه کاری کارمندان و کارگران وجود ندارد.

10 پرسش و پاسخ مهم اضافه کاری

در این بخش به بررسی پرسش های مهم درباره اضافه کاری و پاسخ به این پرسش ها می پردازیم.

بررسی پرسش های مهم اضافه کاری

آیا اضافه کاري مشمول بیمه می شود؟

بله، اضافه کار جزء مزایای مشمول بیمه می باشد و باید در لیست بیمه رد شود. اگر قصد دارید بدانید که دقیقا چه مواردی باید در لیست بیمه حقوق پرسنل درج شوند

اضافه کار اجباری چیست؟

اضافه کار اجباری بدین معنا می باشد، که اگر کارفرما کارگر را مجبور نماید که اضافه کار انجام بدهد و کارگر راضی نباشد که اضافه کار انجام دهد. اضافه کاری اجباری غیر قانونی می باشد و کارگران می توانند بابت اضافه کار اجباری که از آن ها خواسته می شود، از کارفرمای خود شکایت نمایند.

مبلغ مزد یک ساعت اضافه کار سال 1401 چقدر است؟

در سال 1401 حقوق پایه برابر با 4,179,750 تومان، حق مسکن برابر با 650,000 تومان و حق بن برابر با 850,000 تومان می باشد. حال اگر فرد در سال 1401 یک ساعت اضافه کاری داشته باشد و ساعات کار موظفی وی در هر ماه نیز 220 ساعت باشد، مبلغ اضافه کار این فرد بابت یک ساعت اضافه کار 36,143 تومان می شود.

قانون اضافه کار روز جمعه چیست؟

درصورتی که کارگر در روز جمعه مشغول به کار باشد، علاوه بر دستمزد عادی خود، 80% دستمزد بیشتر بابت کار در روز جمعه دریافت می کند.

تفاوت اضافه کاری و تعطیل کاری

اضافه کاری به تعداد ساعت کار کارمند بیشتر از ساعات کار موظفی وی گفته می شود و اگر فردی بیشتر از ساعت کار موظفی خود مشغول به کار باشد، مستحق دریافت اضافه کار به میزان 40% بیشتر از دستمزد عادی خود بابت هر ساعت کار می باشد.

تعطیل کاری بدین معنا می باشد که کارمند در روز های تعطیل مشغول به کار باشد، اگر کارگری در روز جمعه هم کار کند مستحق دریافت 80% دستمزد بیشتر از دستمزد عادی خود می باشد.

بنابراین ضریب اضافه کار روز تعطیل 140% و در روز جمعه 180% می باشد.

بررسی تفاوت اضافه کاری و تعطیل کاری

به چه پرداختی‌هایی اضافه کار تعلق میگیرد؟

مطابق قانون کار تمام مزایایی که برای ترمیم شغل در ساعات کار عادی کارگر به وی پرداخت می شود، مانند حق سختی کار، فوق العاده شغل و حق سرپرستی، جزء دستمزد ثابت کارگر به حساب آمده و باید در محاسبه اضافه کار لحاظ شوند.

نحوه محاسبه اضافه کاری در شب چگونه است؟

اگر فردی دارای نوبتکاری نباشد و در شب اضافه کار انجام دهد، به ازای هر ساعت اضافه کاری 35% بیشتر از دستمزد کار عادی دستمزد دریافت می نماید. اگر فردی دارای نوبتکاری باشد و در شب هم اضافه کار بماند، 35% بابت شبکاری و 40 درصد بابت اضافه کار علاوه بر مزد یک ساعت کار خود دریافت می نماید.

نحوه محاسبه اضافه کار برحسب ساعت چگونه است؟

برای محاسبه اضافه کاری بر حسب ساعت، ابتدا مزایایی که مبنای محاسبه اضافه کار هستند با هم جمع می شوند، سپس عدد بدست آمده در تعداد ساعات کار موظفی ماهانه فرد تقسیم شده ، عددی که بدست می آید در عدد 1.4  ضرب شده و در نهایت عدد بدست آمده در تعداد ساعات اضافه کار فرد ضرب شده و مبلغ نهایی اضافه کار ساعتی بدست می آید.

نحوه محاسبه اضافه کاری خدمات کشوری چگونه است؟

برای محاسبه اضافه کاری خدمات کشوری مزایای مشمول اضافه کار تقسیم بر عدد 160 شده و عدد بدست آمده در کارکرد اضافه کار ضرب می شود.

مبنای ساعات کار ماهانه جهت محاسبه فوق العاده اضافه کار چگونه است؟

مبنای ساعت کار ماهانه جهت محاسبه اضافه کاری با توجه به ساعت کار موظفی کارگران مشخص می شود. نحوه محاسبه اضافه کار به این صورت است که اگر فرد هفته ای 44 ساعت مشغول به کار باشد، مبنای ساعات کاری برای وی 220 ساعت درنظر گرفته می شود.

اما در صورتی که ساعات کار موظفی فردی کمتر از  7:33 باشد، با توجه به ساعات کار موظفی مبنای ساعات کار ماهانه، 192 یا 196 درنظر گرفته می شود. البته مبنای ساعت کار ماهانه برای اضافه کار قانون بسیار دقیقی نداشته و بستگی به نظر کارفرما دارد.

اضافه کاری روز کارگر به چه صورت محاسبه می‌شود؟

روز کارگر جزء تعطیلات رسمی کارگران می باشد و اگر کارگر در این روز مشغول به کار باشد، باید علاوه بر دستمزد یک روز عادی بابت میزان ساعات کارکرد خود در این روز اضافه کار دریافت نماید.

نتیجه گیری

اضافه کاری نیز همانند ساعات کار ماهانه دارای قوانینی می باشد و کارفرما برای محول نمودن اضافه کار به پرسنل خود، باید مطابق قوانین وزارت کار اقدام نماید. اگر فردی بیشتر از ساعات کار موظفی ماهانه خود اضافه کار نماید، باید با توجه به تعداد ساعاتی که اضافه کار کرده است، 40% بیشتر حقوق دریافت نماید. همچنین اگر کارگر در روز جمعه اضافه کار انجام دهد باید 80% بیشتر از دستمزد یک ساعت کار عادی خود به ازای هر ساعت اضافه کار دستمزد دریافت نماید.

در انتها امیدواریم این مطالب راه گشا بوده و شما عزیزان، با انتشار آن برای علاقه‌مندان این عرصه در بالا بردن اطلاعات عمومی افراد سهمی داشته باشید. در ادامه اگر نظری در مورد مطالب ذکرشده داشته و یا می‌خواهید قسمتی از آن را تکمیل نمایید. با درج نظر خود ما را همراهی کنید.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *