اگر کارمند زن فوت کند حقوق او به شوهرش می رسد؟

پاسخ:

اگر کارمند زن متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری باشد حقوق وی به وراث واجد شرایط ذیل تعلق می گیرد:

۱) فرزندان اُناث تا زمانی که ازدواج نکرده اند و یا دارای شغل و بیمه پرداز نشده اند.

۲) فرزندان ذکور به شرط دانشجو بودن تا سن ۲۵ سالگی در غیر این صورت تا ۲۰ سالگی.

۳) پدر و مادر در صورتی که در زمان حیات تحت پوشش و حضانت دخترشان بوده باشند و به اعتبار آن دفترچه بیمه تبعی یک برای آنها صادر شده باشد و همچنین کلانتری محل سکونت تایید نماید که در زمان حیات تحت سرپرستی دخترشان بوده اند.

۴) شوهر در صورتی که حقوق بگیر و یامستمری بگیر نباشد و در زمان حیات همسرش به دلیل محجوری ، بیماری صعب العلاج و کارافتادگی کلی که به تاییدپزشکی قانونی رسیده باشد ، از طریق همسرش بیمه شده باشد و به اعتبار آن حکم عائله مندی برای زن صادر
شده باشد.

۵) نوادگان پسری در صورت داشتن شرایط

تبصره ۱: فرزندان ذکور اگرازدواج نمایند حقوق مستمری آنها قطع نمی شود. چون سرپرستی شخص دیگری را برعهده گرفته اند؛ اما فرزندان اُناث در صورت ازدواج چون تحت حضانت و سرپرستی شخص دیگری قرار می گیرند حقوق آنها قطع می گردد.
تبصره ۲: در صورتی که یکی از وراث به دلیل نداشتن شرایط حقوقش قطع شود، سهم او به دیگر وراث اضافه می گردد.
تبصره ۳: اگر فرزند ذکور دارای کارافتادگی کلی و نقص عضو مادر زادی باشد برای همیشه می تواند از حقوق والدین بهره مند شود.
تبصره ۴: زن بدون قید و شرط می تواند از حقوق شوهر متوفی خود بهره مند شود حتی اگر خودش شاغل و یا باز نشسته باشد.
تبصره ۵: زن اگر بعد از فوت شوهر ازدواج مجدد هم نماید حقوق مستمری او قطع نمی شود.
تبصره ۶: فرزندان واجد شرایط همزمان می توانند از حقوق ورثه پدر و مادر متوفی خود بهره مند شوند.
تبصره ۷: اگر مرد فوت کند و در زمان حیات پدر و مادر خود را بیمه نموده باشد و کلانتری محل سکونت هم گواهی نماید که در زمان حیات تحت سرپرستی فرزندشان بوده اند ؛می توانند از حقوق پسر خود بهره مند گردند.
تبصره ۸: اگر دختری که به دلیل ازدواج حقوقش قطع شده بوده ، متارکه نماید و دیگر شرایط ردیف ۱ را داشته باشد حقوق مستمری مجدد برای وی برقرار می گردد.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *