بدهی‌ها

بدهی ها

صفر تا صد بدهی ها و تعهدات در حسابداری

تا چه اندازه با بدهی ها و تعهدات در حسابداری آشنا هستید؟

اصول حسابداری در حقیقت اشاره به زمان شناسایی درآمد ها و هزینه ها دارد. به عبارتی زمانی که یک دارایی خریداری یا یک بدهی تحمیل می شود درآمدها و هزینه های مربوط به آن ها چه هنگامی باید شناسایی و ثبت شود. اصول مورد استفاده در سازمان های دولتی شامل نقدی، نقدی تعدیل شده، نیمه تعهدی، تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل می شود.

تعهدات در حسابداری با هدف اصلی تعیین هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیت ها رکن اصلی سیستم حسابداری است که جهت تدوین و اجرای بودجه عملیاتی در دستگاه های دولتی تنظیم می شوند. هماهنگی و یکنواختی طبقه بندی های بودجه ای و حسابداری و تطبیق آن ها با ترکیب سازمانی دستگاه های دولتی از یک طرف و ارتباط وظایف برنامه ریزی و حسابداری دولتی از سوی دیگر نیز از ضروریات بودجه عملیاتی و ایجاد اصلاحات کافی برای مدیریت منابع و وجوه عمومی است.

در این جهت روش جدید حسابداری یا همان نظام آمار مالی دولت (GFS) جایگزین روش قدیم حسابداری گردیده است. مهمترین هدف این روش حسابداری تعهدی می باشد که در مقابل فرض نقدی( که قبلا مورد استفاده قرار می گرفت )، قرار دارد.

ساختار کلی بدهی ها و تعهدات در حسابداری

بدهی ها و تعهدات در حسابداری و همچنین حساب های واحد گزارش گیری به حساب اصلی و تفصیلی طبقه بندی می شود.

حساب اصلی

این نوع حساب آثار مالی روادید ها و تعهدها را در دفاتر مالی شناسایی و نگهداری می کند. حساب اصلی بر اساس ماهیت، فراوانی کاربرد، میزان گردش طی دوره مشخص و استاندارد پذیرفته شده طبقه بندی می شود. این حساب ها شامل حساب کل و یا معین می باشد و بصورت زیر طبقه بندی می شود.

حساب تفضیلی

حساب تفضیلی در جدول فهرست حساب ها با توجه به ضرورت و نیاز تعریف می شود.

ساخت و کد گذاری حساب اصلی

جدول گروه حساب ها و حساب های کل نشان دهنده طبقه بندی کلی است. در جدول زیر تفکیک حساب های صورت وضعیت مالی و حساب های کنترلی را نشان می دهد.

مراحل پیاده سازی تعهدات در حسابداری

*ايجاد دفتری به نام دفتر تعهدی

*تعریف زیر فصل های جديد فصول هزینه ای

*تعريف عناوين حساب ها

*تعريف سرفصل هاي كل – معين و ساير تفصيلي ها

*ثبت اسناد حسابداری

*استخراج صورت وضعيت مالي و صورت تغييرات در وضعيت مالي

بدهی ها در حسابداری یعنی چه؟

بدهی ها تعهداتی هستند که یک موسسه در مقابل افراد و موسسه های دیگر دارد و از معامله ها و رویدادهای گذشته ناشی شده اند و باید با پرداخت پول و یا تحویل کالا یا انجام خدمت ها یا انتقال سایر اقلام دارایی ها تسویه شوند. به طور کلی تعهدات یک موسسه عنوان بدهی های آن شناخته می شود ولی آنچه در تقسیم بندی و تفکیک بدهی اهمیت زیادی دارد تاریخ سررسید آن ها می باشد چون که منطقی است صاحب های سرمایه و مدیرها با داشتن اطلاعات دقیق نسبت به سررسید بدهی های خود برنامه ریزی هایی در جهت پرداخت آن ها داشته تا در زمان پرداخت با مشکل نقدینگی سایر موارد مواجه نشده و به شکل مناسب از عهده انجام تعهدات خود برآیند.

بدهی ها با توجه به سر رسید آنها به دو دسته کلی تقسیم می شوند

جاری و کوتاه ‌مدت

بدهی های بلند مدت یا غیر جاری

اما اگر بخواهیم انواع بدهی ها را نام ببریم یکسری دیگر بدهی به نام بدهی های احتمالی وجود دارند که وقوع این گونه بدهی ها قطعی نمی باشد.

تفاوت تعهدات در حسابداری با نقدی

تعهدات در حسابداری به عنوان یک حسابداری استاندارد برای شرکت ها به شمار می رود که نقطه مقابل حسابداری نقدی می باشد.

در حسابداری نقدی فقط زمان مبادله پول نقد معامله ها به رسمیت شناخته می شود.

در صورتی که در حسابداری تعهدی زمان ارائه خدمات به مشتری ها حتی هنگامی که پول هنوز در بانک نیست به رسمیت شناخته می شود.

که مطابق این روش شرکت دریافت کننده کالا و یا خدمات در اعتبار باید مسئولیت را بعد از تاریخ دریافت آن ها گزارش کند.

در صورت حساب های عملکرد سود و زیان خالص در نتیجه درآمدهای کسب شده است که این نوع از حسابداری جریان نقدی و جریان خروجی دارای بازخورد فوری است و اطلاعاتی در مورد دارایی و بدهی یک سازمان در اختیار قرار می دهد. ساختار حسابداری تعهدی برای سازمان هایی که هدف سود آوری ندارند ( مانند برخی سازمان های دولتی )  و سود معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آن ها نیست مناسب نمی باشد.

اینکه سیستم حسابداری تعهدی راه حل خوبی برای مسائل تخصیص منابع، هزینه های مشترک میان برنامه ها ارائه نمی کند منجر به اطلاعات نادرست برای استفاده کنندگان گزارش مالی می باشد.

 حسابداری نقدی هزینه های غیر نقدی شامل استهلاک را حذف می کند و این در صورتی است که حسابداری تعهدی برای بررسی دقیق و هزینه یابی کامل می باشد.

اگر بخواهیم از هزینه هایی شامل استهلاک و امثال آن ها چشم پوشی کنیم می توان گفت که تفاوت بین رقم های حسابداری برمبنای نقدی و تعهدی فقط زمان است.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *