تعدیلات سنواتی و طبقه بندی آنها

تعدیلات سنواتی، سند های اصلاحی هستند که حسابداران جهت اصلاح مانده سود و زیان انباشته انجام میدهند.

به بیان واضح تر اگر ما نیاز به صدور سند اصلاحی با ارقام با اهمیت از بابت اقلام سود و زیانی ( درآمد ها و هزینه ها ) داشته باشیم مانده حساب سود و زیان انباشته را به طرفیت برخی حسابهای ترازنامه ای بدهکار یا بستانکار می نماییم.

در استاندارد شماره 6 حسابداری آمده: تعديلات‌ سنواتی‌، تعديلاتی‌ با اهميت‌ است‌ كه‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ می‌شود و از تغيير در رويه‌ حسابداری‌ يا اصلاح‌ اشتباه‌ ناشی‌ می‌گردد.

و البته در همین استاندارد تاکید شده که تعديلات‌ سنواتی‌، اصلاحات‌ تكرار شونده‌ معمول‌ و تعديل‌ برآوردهای انجام‌ شده‌ در سنوات‌ قبل‌ را شامل‌ نمی‌شود .

برای مثال اگر به جهت مالیات سال قبل ذخیره کمتری منظور کرده بودیم یا مبلغ عمده ای از فروش نسیه دوره قبل را ثبت نکرده بودیم به ترتیب اسناد زیر را صادر میکردیم:

سود و زیان انباشته بد *
مالیات پرداختنی بس *

حسابهای دریافتنی بد *
سود و زیان انباشته بس *

🔻طبقه بندی تعدیلات سنواتی
تعدیلاتی سنواتی میتواند دو حالت کلی را شامل شود:

🔹الف) تعدیلات مربوط به سال مالی قبل

🔹ب) تعدیلات مربوط به سال های مالی قبل از سال مالی گذشته

برای مثال اگر در بررسی های شرکت مشخص شود که فروش ۱۰۰میلیون ریالی ثبت نشده مربوط به سال مالی ۹۲ یعنی ۳ سال قبل از سال مالی، باشد در این صورت ثبت حسابداری سند اصلاحی در سال ۹۵به این ترتیب خواهد بود:

حسابهای دریافتنی بد *
سود و زیان انباشته بس*

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *