حذف فاکتورهای دستی از مرداد ماه ۱۴۰۱

حذف فاکتورهای دستی از مرداد ماه ۱۴۰۱

با اجرایی شدن سامانه الکترونیکی مودیان از ابتدای مرداد ۱۴۰۱ کلیه فاکتورهای می بایست به صورت الکترونیکی صادر گردند.

به موجب این امر فاکتورهای دستی از دایره فعالیت مودیان حذف می گردد و صرفاً صورت حساب های الکترونیکی دارای اعتبار رسمی خواهند بود. در نتیجه اعتبار مالیات بر ارزش افزوده فقط با صدور صورتحساب الکترونیکی مورد پذیرش خواهد بود.

شرط صدور این صورتحساب الصاق نرم افزار حسابداری قابل قبول به سامانه مودیان می باشد، جهت اتصال به این سامانه همانند الصاق پایانه فروشگاهی به سامانه مالیاتی می باشد. کلیه اشخاص حقوقی و مشاغل گروه اول آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلف به عضویت در این سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *