حسابداری بازرگانی چیست؟

شرکت های بازرگانی اغلب دارای فعالیت ها بسیار مهم و حساسی هستند، که این فعالیت ها منجر به صرف هزینه های بالا و به دنبال آن کسب درآمد زیاد می شود. حسابداری بازرگانی به منظور بررسی و رسیدگی به امور مالی شرکت های بازرگانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

حسابداری بازرگانی در شرکت های بازرگانی به بررسی و محاسبه میزان سود و زیان شرکت می پردازد. مهم ترین عامل در‌حسابداری بازرگانی‌، مشخص شدن میزان سود و زیان شرکت در دوره‌های مالی مشخص می‌باشد.

در این مقاله به بررسی حسابداری بازرگانی،‌‌ بهای تمام شده در حسابداری بازرگانی، انواع حساب ها در حسابداری شرکت های بازرگانی، ثبت های حسابداری شرکت های بازرگانی، مزایای استفاده از نرم‌افزار حسابداری بازرگانی و … می پردازیم.

خواندن مقاله حسابداری شرکتهای بازرگانی را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

حسابداری بازرگانی چیست؟

هدف از تاسیس شرکتهای بازرگانی بدست آمدن سود می‌باشد. بنابراین در ثبت های حسابداری شرکت های بازرگانی‌، صورت مالی باید سود واقعی شرکتهای بازرگانی را ارئه دهد.

درواقع صورت سود و‌زیان در‌حسابداری بازرگانی از اهمیت بالایی برخوردار می ‌باشد. همچنین میزان سود و زیان حاصل از انواع تجارت ها را حسابداری شرکتهای بازرگانی تعیین می‌نماید.

شرکتهای بازرگانی برای بررسی و ایجاد نظم در حساب شرکت‌، میزان دارایی‌، میزان بدهی‌، سود‌ و ‌زیان شرکت در دوره‌های مالی مشخص نیازمند حسابداری بازرگانی می باشند.

اصول حسابداری‌، اصول سرپرستی‌، پول‌، بانکداری و ارز‌، حسابداری دولتی‌، حسابداری شرکت ها‌، حسابداری صنعتی(بهای تمام شده)‌، حسابداری مالیاتی‌، حسابرسی‌، حقوق تجارت‌، روش‌های مقداری در مدیریت مالی‌، کلیات حقوق و کاربرد کامپیوتر در حسابداری ازجمله دروسی می باشند‌، که دانشجویان رشته حسابداری بازرگانی در دوران تحصیل خود آموزش خواهند دید.

بهای تمام شده در حسابداری بازرگانی

برای تعیین بهای تمام شده کالاهای فروش رفته از حساب فروش استفاده می شود. در واقع بهای تمام شده در موسسات بازرگانی شامل تمام هزینه هایی می باشد که از زمان تولید تا زمان فروش برای محصول در شرکت صرف می شود.

محاسبه بهای تمام شده در موسسات بازرگانی به شرح زیر صورت می گیرد.

 • برای محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده در طی دوره باید خرید خالص را با هزینه حمل کالای خریداری شده جمع نماییم.
 • برای محاسبه بهای تمام شده موجودی کالای آماده شده برای فروش باید بهای تمام شده کالای خریداری شده در طی دوره را با موجودی کالای اول دوره جمع نماییم.
 • برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته باید موجودی کالای آماده برای فروش را از بهای تمام شده موجودی پایان دوره کسر نماییم.
 • برای محاسبه سود ناخالص باید فروش را از بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر نماییم.

نکته: بهای تمام شده کالای فروش رفته همان بهای خرید کالایی می باشد که به فروش رسیده است، درحالی مبلغ فروش در حساب فروش ثبت خواهد شد. بنابراین بهای تمام شده با حساب فروش متفاوت می باشد.

کدینگ حسابداری بازرگانی

کدینگ حسابداری فرایندی می باشد که به منظور مکانیزه شدن عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع کدینگ نوعی طبقه بندی و دسته بندی حساب ها از اصلی به فرعی در حسابداری می باشد. در کدینگ حسابداری حساب ها را با توجه به نوع و حجم عملیات مالی در سطوح مختلف دسته بندی می نمایند. کدینگ حسابداری باید به صورتی باشد که استاندارد های حسابداری نقض نشود.

در بیشتر سیستم های حسابداری، ابتدا کدینگ حسابداری به صورت پیش فرض تعیین می گردد، سپس حسابدار کدینگ را بررسی نموده و اگر نیاز بود اصلاحاتی در آن انجام می دهد. درواقع بررسی کدینگ حسابداری جزء شرح شغل حسابداری می باشد.

در حالت کلی در کدینگ حسابداری، دارایی های جاری در گروه 1، دارایی های غیر جاری در گروه 2، بدهی های جاری در گروه 3، بدهی های بلند مدت در گروه 4، حقوق صاحبان سهام در گروه 5، درآمد ها در گروه 6، بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده در گروه 7، هزینه ها در گروه 8 و سایر حساب ها در گروه 9 قرار می گیرند.

پس از مشخص شدن گروه ها، باید حساب های کل را در زیر مجموعه گروه ها تعریف نموده، سپس حساب های معین را در زیر مجموعه حساب های کل و بدین ترتیب با تعریف سایر زیر مجموعه ها، تا 7 سطح حساب ها را تعریف نمود. به عنوان مثال حساب هایی نظیر موجودی نقد و بانک، سرمایه گذاری کوتاه مدت، موجودی مواد و کالا و … به عنوان حساب های کل و زیر گروه دارایی های جاری تعریف می شوند.

حسابدار بازرگانی کیست؟

اکثر شرکتهای بازرگانی برای انجام کار های حسابداری شرکت و ثبت و بررسی محاسبات شرکت، به یک یا چند حسابدار بازرگانی احتیاج دارند. حسابدار بازرگانی علاوه بر وظایف عمومی یک حسابدار از قبیل تنظیم اسناد حسابداری، تهیه صورت های سود و زیان، تهیه ترازنامه ها، تهیه معاملات فصلی و… دارای وظایف دیگری می باشد، که در ادامه مقاله به شرح این وظایف می پردازیم.

وظایف حسابدار بازرگانی

حسابداران بازرگانی دارای وظایف مختلفی می باشند‌، برخی از وظایف حسابداران بازرگانی عمومی بوده و هر حسابدار بازرگانی در هر شرکت بازرگانی که فعالیت می‌نماید‌، باید وظایف عمومی خود را انجام دهد.

برخی دیگر از وظایف حسابدار بازرگانی برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی نیز تخصصی بوده و بستگی به نوع فعالیت شرکتی دارد‌، که حسابدار بازرگانی در آن مشغول کار می ‌باشد. لازم به ذکر است که برای اموزش موارد مذکور شاید نیاز به ثبت نام در آموزشگاه حسابداری در تهران باشد.

حسابدار بازرگانی در حال انجام محاسبات حسابداری

حال برخی از وظایف تخصصی حسابدار بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:

 • آماده سازی صورت‌های مالی شامل اطلاعات مالی‌، دارایی ها و شرایط آن ها و بدهی ها به‌صورت دقیق‌، مرتب و طبقه بندی شده
 • آماده سازی صورت سود و زیان
 • آماده سازی ترازنامه مالی شامل میزان دارایی و میزان بدهی
 • آماده سازی صورت گردش نقدینگی
 • محاسبه میزان سوددهی شرکت
 • محاسبه میزان ارزش افزوده

همچنین آشنایی با انواع مکاتبات اداری‌، آشنایی با روشهای انجام امور بانکی‌، آشنایی با قوانین بیمه ای و مالیاتی و ….‌، ازجمله مهارت‌هایی می باشند‌، که یک حسابدار بازرگانی باید با آن‌ها آشنایی داشته باشد.

انوع حساب ها در حسابداری شرکتهای بازرگانی

در حسابداری بازرگانی دو نوع حساب خرید و فروش وجود دارد. که در ادامه به شرح هر یک از حساب‌ها پرداخته می‌شود.

حساب خرید در حسابداری شرکت های بازرگانی چیست

حساب خرید به حسابی گفته می‌شود‌، که مبلغ کالاهای خریداری شده در طول یک سال را ثبت می‌نماید. با هر خرید کالا‌، ثبت بدهکار انجام می شد.

درواقع حساب خرید دارای ماهیت بدهکار بوده و با هر ثبت بدهکار مقدار آن افزایش یافته و با هر ثبت بستانکار‌، مقدار آن کاهش پیدا می‌نماید.

حساب برگشت از خرید

در صورتی که مشتری کالای خریداری شده را به دلیل معیوب بودن و یا عدم تطابق کالا با درخواست وی برگرداند‌، فروشنده برای جلب رضایت مشتری به او تخفیف می دهد و یا کالا را دریافت کرده و مبلغ پرداختی مشتری را باز می گرداند.

در چنین زمانی حساب برگشت از خرید در گروه بستانکار قرار گرفته و در طول دوره مالی ماهیت حساب تغییر نخواهد کرد.

انواع حساب ها در حسابداری شرکت های بازرگانی

حساب فروش در حسابداری شرکت های بازرگانی چیست

درآمد‌هایی که ازفروش کالا ها بدست می آید‌، درحساب فروش ثبت خواهد شد. معادل قیمت کالاهای به فروش رسیده (به صورت نقدی یا نسیه) در حساب فروش‌، درسمت بستانکار قرار می‌گیرد. بنابراین حساب فروش دارای ماهیت بستانکار بوده‌، با هر ثبت بستانکار افزایش یافته و با هر ثبت بدهکار مقدار آن کاهش می یابد. اگر برای تشخیص ماهیت انواع حساب ها دارای مشکل هستید و یا به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه نیاز دارید، حتما به مقاله ماهیت حسابها مراجعه کنید.

حساب برگشت از فروش

در هنگامی که کالایی فروخته می‌شود و به هر دلیلی برگشت داده می‌شود‌، باید اطلاعات مربوط به آن کالا درسیستم حسابداری ثبت گردد. در هنگام ثبت حساب برگشت از فروش فروش کالا درسمت بدهکار و حساب ‌های دریافتنی تجاری در سمت بستانکار قرار می‌گیرند.

روش های نگهداری حساب موجودی کالا

درحسابداری بازرگانی موجودی کالا ها به دو روش ادواری و دائمی ثبت می شوند . در روش ادواری در پایان هر سال پس از انبارگردانی‌، موجودی پایان دوره مشخص شده و حساب‌ ها بسته می شوند‌، همچنین موجودی اول دوره نیز در حساب‌ ها ثبت می‌گردد.

با استفاده از بهترین نرم افزار انبارداری شما می توانید اطلاعات موجودی کالا های خود هم به روش ادواری و هم به روش دائمی در سریع ترین زمان ممکن ثبت کنید.

 روش ثبت دایمی موجوی کالا

در روش ثبت دایمی به دلیل این که موجودی کالا دائما در حال تغییر می‌باشد‌، می توانیم در هر زمانی که بخواهیم مقدار بهای تمام شده کالای فروش رفته بدست آوریم.

 • برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی به‌صورت دایمی و مرتبط با خرید کالا‌، موجودی کالا در سمت بدهکار قرار می گیرد و حسابهای پرداختنی تجاری در سمت بستانکار قرار دارد.
 • برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی به‌صورت دایمی و مرتبط با تخفیف به علت عیب و نقص‌، حساب‌های پرداختی تجاری در سمت بدهکار و موجودی کالا درسمت بستانکار قرار می‌گیرد.
 • برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی به‌صورت دایمی و مرتبط با برگشت از خرید به علت اشتباه‌، حسابهای پرداختی تجاری درسمت بدهکار و موجودی کالا درسمت بستانکار قرار‌می‌گیرد.
 • برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی به‌صورت دائمی و مرتبط با هزینه حمل کالای خریداری شده‌، موجودی کالا درسمت بدهکار و وجه نقد/ سایر حسابهای پرداختنی درسمت بستانکار قرار می گیرد.
 • برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی به صورت دایمی و مرتبط با فروش‌، وجه نقد/حسابهای دریافتنی تجاری به مبلغ فروش پس از تخفیف درسمت بدهکار و فروش کالا به تفکیک در سمت بستانکار قرار می گیرد.
 • برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی به‌صورت دائمی و مرتبط با بهای تمام شده‌، بهای تمام شده کالای فروش رفته در سمت بدهکار و موجودی کالا در سمت بستانکار قرار‌می‌گیرد.

برای ثبت موجودی کالا در حسابداری بازرگانی دو روش دائمی و ادواری وجود دارد.

انواع صورت های مالی در حسابداری بازرگانی

پرکاربرد ترین صورت های مالی در حسابداری بازرگانی، صورت سود و زیان و ترازنامه می باشند، که در ادامه به شرح هریک از این صورت ها می پردازیم.

صورت سود و زیان در حسابداری بازرگانی

در هر شرکت بازرگانی‌، با استفاده از صورت‌های سود و زیان و در مقابل هم قرار دادن سود و زیان‌های یک دوره مالی‌، نتیجه کاری شرکت مشخص می‌شود. درواقع صورت سود و زیان هر شرکت‌، گزارشاتی می‌باشد که تمام درآمد ها و هزینه‌های شرکت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد.

در صورت سود و زیان باید اطلاعاتی درج شوند‌، که عبارتند از: مقدار فروش خالص‌، مقدار سود یا زیان ناخالص‌، مقدار سود یا زیان خالص‌، میزان هزینه عملیاتی و مبالغ تمام شده کالا‌های به فروش رسیده.

ترازنامه در حسابداری بازرگانی

ترازنامه نوعی صورت وضعیت مالی می‌باشد‌، که یک گزارش از سرمایه شرکت‌، دارایی‌های شرکت و بدهی‌های شرکت ارائه می دهد.

ترتیب طبقات در ترازنامه به این صورت می‌باشد‌، که ابتدا دارایی‌های جاری‌، سپس دارایی‌های غیر جاری‌، سپس بدهی‌های جاری و در نهایت بدهی‌های بلند مدت لحاظ می شوند.

دارایی‌های جاری در‌حسابداری بازرگانی‌‌، شامل میزان نقدینگی شرکت و همچنین مابقی دارایی شرکت می باشند‌، که به نظر می رسد تا پایان سال به فروش برسند. اغلب در تزارنامه دارایی‌های جاری را به ترتیب نزول نقدینگی طبقه بندی می نمایند.

به عنوان مثال ‌، موجودی نقد شرکت‌، موجودی کالای شرکت و سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت یک نمونه از ترازنامه دارایی‌های جاری می‌باشد.

دارایی‌های غیر جاری یا دارایی‌های ثابت درحسابداری بازرگانی‌‌، شامل محصولاتی هستند‌، که شرکت آن ها را نگهداری نموده و برای فروش آن ها در سال‌های پیش رو برنامه ریزی نموده است.

دارایی‌های غیر جاری خود دارای سه نوع می باشند‌، که هر یک از آن ها به شرح زیر می باشند.

نوع اول زمین‌، ساختمان‌، تجهیزات و … هستند‌، که از آن ها به عنوان دارایی‌های جاری طولانی تر یاد می‌شود.

نوع دوم شامل سرقفلی ها‌، حق الامتیاز ها و … می باشند‌، که از آن ها به عنوان دارایی جاری نامشهود یاد می‌شود.

نوع سوم شامل دارایی‌هایی هستند‌، که به منظور کسب سود بیشتر خریداری شده اند.

بدهی‌های جاری در‌حسابداری بازرگانی‌، شامل تعهداتی می باشند‌، که به نظر می رسد در طول یک سال پیش رو‌، با استفاده از دارایی‌های موجود و یا ایجاد بدهی‌های دیگر‌، تسویه گردند. ازجمله بدهی‌های جاری می توان به حساب‌های قابل پرداخت و مالیات قابل پرداخت اشاره نمود.

بدهی‌های بلند مدت در‌حسابداری بازرگانی‌، شامل تعهداتی می باشند که به نظر می رسد‌، نتوان در یک سال پیش رو با استفاده از دارایی‌های جاری و یا ایجاد بدهی‌های جاری دیگر‌، آن ها را تسویه نمود. ازجمله بدهی‌های بلند مدت می توان به اوراق مشارکت قابل پرداخت و اسناد قابل پرداخت بلند مدت اشاره نمود.

ثبت ترازنامه های حسابداری شرکت بازرگانی توسط حسابداران

ثبت حسابداری شرکتهای بازرگانی

برای ثبت های حسابداری شرکتهای بازرگانی دو نوع سیستم ادواری و دائمی وجود دارد، که در این بخش به شرح هریک از این روش های ثبت می پردازیم.

ثبت در سیستم ادواری

در سیستم ادواری‌، روش ثبت بدین طریق می‌باشد‌، که در پایان هر سال موجودی کالا ها و بهای آن ها شمرده شده و به عنوان موجودی پایان دوره سال ثبت می گردد. سپس همین موجودی در ترازنامه ها و دفاتر ثبت به عنوان موجودی اول دوره سال جدید ثبت می گردد.

ثبت در سیستم دائمی

در سیستم‌های دائمی‌، هر بار که عملیات خرید و فروش کالا انجام شود‌، حساب موجودی کالا نیز بدهکار و بستانکار شده و میزان بهای کالا نیز ثبت خواهد شد. بدین طریق هرگاه خرید و یا برگشت از فروش انجام شود و میزان موجودی کالا ها تغییر پیدا کند‌، تغییرات به وجود آمده در حساب ثبت می‌شود.

بدین ترتیب به راحتی می توان با استفاده از دفاتر حسابداری میزان موجودی کالای شرکت را به صورت دقیق استخراج نمود.

ثبت اطلاعات حسابداری بازرگانی توسط حسابداران

ثبت خرید کالا در حسابداری بازرگانی

برای ثبت خرید کالا در حسابداری بازرگانی باید فاکتور خرید در سیستم ثبت شود. برای ثبت حساب های خرید در حسابداری بازرگانی از روش ادواری استفاده می شود. لازم به ذکر می باشد فقط کالاهایی که به قصد فروش خریداری شده باشند، در حساب خرید ثبت می شوند. در صورتی که کالایی به قصد فروش خریداری نشود نباید آن را در حساب خرید ثبت نمود.

در روش ثبت ادواری زمانی که خرید انجام می شود، حساب خرید بدهکار می شود. اگر خرید به صورت نقدی انجام شود حساب صندوق بستانکار شده و اگر خرید به صورت نسیه انجام شده باشد، حساب های پرداختنی بستانکار خواهد شد.

در هنگام خرید کالا این امکان وجود دارد‌، که فروشنده به خریداران تخفیف بدهد‌، حال تخفیفاتی که در‌حسابداری بازرگانی داده می‌شود 4 نوع می‌باشد‌، که نحوه ثبت هر نوع از تخفیف ها در حسابداری بازرگانی متفاوت می‌باشد.

انواع تخفیفات در حسابداری بازرگانی عبارتند از:

 1. تخفیف به علت عیب و نقص

درصورتی که مشتری محصول خریداری شده را به علت نقص و یا مطابق نبودن محصول خریداری شده با نمونه اولیه آن‌، اعتراض نماید یا محصول را برگرداند. فروشنده جهت جلب رضایت مشتری‌، به مشتری تخفیف می دهد. این نوع تخفیفات باید در بخش برگشت از خرید و یا تخفیف ثبت گردند.

 1. تخفیف توافقی

در تخفیف توافقی‌، خریدار قبل از ثبت خرید خود با فرشنده صحبت کرده و به‌صورت توافقی از خریدار تخفیف می گیرد. تخفیف توافقی در دفاتر حسابداری ثبت نمی گردد‌، زیرا قبل از قطعی شدن خرید انجام می‌شود. بنابراین تخفیف توافقی در فاکتور درج خواهد گردید.

مدیران در حال مذاکرات تخفیف توافقی

 1. تخفیف تجاری

تخفیف تجاری اغلب در زمانی که خریدار به‌صورت عمده محصولات را خریداری نماید‌، فروشنده به خریدار تخفیف خواهد داد. همچنین در برخی از ایام سال مانند فروش‌های ویژه‌، درصدی از مبلغ خرید به عنوان تخفیف به خریدار داده می ‌شود. در عملیات حسابداری برای تخفیفات تجاری‌، فقط مبلغ خالص ذخیره خواهد شد.

 1. تخفیف نقدی

برخی اوقات فروشنده به منظور تشویق مشتری‌، اعلام می کند که اگر خریدار مبلغ خرید خود را قبل از تاریخ مشخص شده پرداخت نماید‌، مبلغی را به عنوان تخفیف به خریدار پرداخت می‌نماید. در تخفیف نقدی به علت این که در هنگام خرید مشخص نمی‌شود‌، که تخفیف وجود دارد‌، مبلغ خرید بدون تخفیف در ستون بدهکار درج شده و مبلغ پرداختنی در ستون بستانکار درج می ‌شود.

البته توجه داشته باشید که در زمانی که مبلغ خرید زودتر از زمان تعیین شده پرداخت گردد‌، مبلغ تخفیف در پرداختی لحاظ خواهد گردید.

ثبت فروش کالا در حسابداری بازرگانی

برای ثبت فروش در حسابداری بازرگانی، ابتدا پیش فاکتور فروش ثبت می شود، پس از نهایی شدن فروش فاکتور فروش با مرجع پیش فاکتور فروش ثبت می شود. البته وجود پیش فاکتور الزامی نبوده و می توان به صورت مستقیم فاکتور فروش را ثبت کرد. همچنین اگر بخواهیم پس از فروش کالا موجودی کالا از انبار کسر شود، باید حواله فروش صادر نماییم.

در هنگام فروش محصولات در‌حسابداری بازرگانی‌، اگر فروش به صورت نقدی انجام شود‌، حساب صندوق بدهکار شده و حساب فروش بستانکار خواهد شد. اگر فروش به صورت نسیه انجام شود‌، حساب‌های دریافت شده بدهکار خواهند شد.

همچنین اگر محصول فروخته شده برگشت داده شود‌، مبالغ برگشت از فرش و مبالغ تخفیفات در بخش بدهکار و مبالغ دریافت شده در بخش بستانکار ثبت خواهند شد.

نمونه ثبت شابلون حساب فروش در‌ سیستم ثبت حسابداری شرکتهای بازرگانی

اگر به علت وجود نقص در محصولات خریداری شده به مشتری تخفیف داده شود‌، این نوع از فروش نیز مانند برگشت کالا ثبت خواهد شد.

لازم به ذکر می‌باشد‌، که اگر در زمان فروش نسیه به خریدار قول داده شود‌، که در‌صورت پرداخت زودتر از تاریخ تعیین شده‌، تخفیف ارائه می‌شود‌، سپس خریدار زودتر از تاریخ تعیین شده پرداخت را انجام دهد و مشمول تخفیف گردد‌، مبلغ تخفیف فروش نقدی در بخش بدهکار و مبلغ دریافت شده در بخش بستانکار دفاتر حسابداری ثبت می‌ شود.

تهیه صورتهای مالی در شرکتهای بازرگانی

صورت‌های مالی اطلاعاتی را به صورت خلاصه و تفکیک شده ارائه می دهند‌، که این اطلاعات شامل وضعیت مالی شرکت‌، عملکرد مالی شرکت و منعطف بودن واحد تجاری می باشند. البته گزارشاتی که با استفاده از صورت مالی تهیه می شوند‌، باید سودمند باشند.

درواقع صورت‌های مالی مشخص می کنند که میزان پول فعلی شرکت به چه صورتی تهیه شده است‌، به چه صورتی خرج شده است و در حال حاضر کل پول شرکت در کجا قرار دارد.

صورت‌های مالی دارای 4 نوع می باشند که عبارتند از: ترازنامه‌، صورت سود و زیان‌، صورت جریان وجه نقد و صورت سود و زیان جامع.

نکته مهم

اغلب اوقات حسابرسی تمام صورت‌های مالی در فرایند حسابرسی صورت می پذیرد‌، زیرا صورت‌های مالی میزان پول در کسب و کار را نمایش می دهند. اگر با فرایند حسابرسی به صورت کامل آشنا نیستید، حتما مقاله حسابرسی چیست را مطالعه کنید.

نحوه اجرای چرخه حسابداری در شرکت های بازرگانی

شرکتهای بازرگانی برای این که اطلاعات حسابداری خود را ثبت و نگهداری نمایند‌، باید چرخه ای را طی نمایند‌، که این چرخه شامل مراحل زیر می‌باشد.

 • آماده سازی صورتحساب سود و زیان
 • آماده سازی ترازنامه
 • ایجاد صورت گردش وجوه نقد
 • آماده سازی صورت سود و زیان جامع
 • بررسی یادداشت‌های پیوست

تفاوت حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی

حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی دارای تفاوت هایی با یکدیگر می باشند، که اگر بخواهیم این تفاوت ها را تقسیم بندی کنیم، می توانیم بگوییم که تفاوت حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی در 4 مورد می باشد که هریک از این موارد به شرح زیر می باشند:

تفاوت حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی در صورت های مالی: در حسابداری دولتی از حساب مازاد به جای سرمایه (نشان دهنده مالکیت افراد) استفاده می شود. حساب مازاد تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها را مشخص می کند.

اهداف و وظایف شرکت های بازرگانی و سازمان های بازرگانی باتوجه به انگیزه های که دارند متفاوت می باشد.

حسابداری دولتی بر پایه قانون بودجه می باشد و اگر بین قانون و اصول پذیرفه شده حسابداری تداخلی به وجود بیاید، حسابداری دولتی قانون را در اولویت قرار می دهد.

ثبت های حسابداری در حسابداری دولتی تفاوت اندکی با حسابداری بازرگانی دارد.

در حسابداری دولتی دارایی های ثابت را تحت عنوان هزینه ها قرار می دهند، در حالی که در حسابداری بازرگانی ابتدا دارایی های خریداری شده تحت عنوان بهای تمام شده در حساب دارایی شناخته می شوند، پس از گذشت مدت زمان مورد نیاز و با توجه به عمر مفید این دارایی ها به عنوان هزینه شناخته خواهند شد.

نرم افزار حسابداری بازرگانی فرداد

نرم‌ افزار حسابداری بازرگانی شرکت فرداد، مکانات متفاوتی ازجمله قابلیت صدور و چاپ پیش فاکتور فروش، فاکتور فروش، حواله فروش، فاکتور خرید، برگشت از خرید، حواله خرید، ورود اطلاعات باسکول فروش، چاپ گزارشات فصلی فروش، انتخاب روش های شمارش، انبارگردانی، ریالی کردن اسناد، تهیه گزارشات خرید و تامین کنندگان، گزارشات خرید تعدادی و ریالی انبار، گزارشات خرید و تامین و …. را برای مدیران و حسابدارن حوزه بازرگانی فراهم می آورد.

مزایای استفاده از نرم افزار حسابداری بازرگانی

از جمله مزایای نرم‌افزار حسابداری بازرگانی می توان به امکان طبقه بندی اطلاعات‌، امکان تعریف ویژگیهای مختلف کالا ها‌، برقراری ارتباط بین رسید انبار با بخش حسابداری‌، رابط کاربری آسان‌، دسترسی سریع به اطلاعات‌، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار به صورت دقیق‌، ساده سازی تطبیق مالیات‌، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی‌، دقت بالا و کاهش خطاهای احتمالی و …. اشاره نمود.

حسابدار در حال مشاهده نتایج نرم‌افزار حسابداری بازرگانی

نتیجه گیری

شرکت های بازرگانی برای بررسی و همچنین ایجاد نظم در حساب ها، میزان بدهی ها، سود و زیان و …. در دوره های مالی مشخص از حسابداری بازرگانی استفاده می نمایند.

در این مقاله به معرفی و بررسی حسابداری بازرگانی و حسابداری شرکتهای بازرگانی ‌‌، انواع خرید و فروش در حسابداری بازرگانی‌، ترازنامه‌، اهمیت حسابداری شرکتهای بازرگانی برای انواع ثبت های حسابداری، آموزش ثبت های حسابداری بازرگانی و …. پرداخته شد. امیدواریم مطالب ذکر شده برای شما مفید و کاربردی بوده باشد.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *