خدمات حسابداری ؟

مسائل زیادی پیش روی کسب و کارها وجود دارد یکی از این موارد، انجام خدمات حسابداری است که به طور مستقیم به تخصص بیزینس مرتبط نیست اما اجرای آن در شرکت الزامی می باشد. این که یک شرکت چگونه باید به حسابداری امور مالی خود بپردازد و بر اجرای آن فائق آید دغدغه بسیاری از شرکت هاست.

در این مقاله به موضوعاتی چون: خدمات حسابداری چیست؟ ، شرکت خدمات حسابداري، انواع خدمات حسابداری، وظایف

خدمات حسابداری چیست؟

خدمات حسابداری چیست؟ این سوالی می باشد که برای خیلی از افراد به وجود می آید، در پاسه به پرسش خدمات حسابداری چیست؟ باید بگوییم که خدمات حسابداري تمامی امور حسابداری مالی یک واحد اقتصادی را شامل می شود. این خدمات از کوچکترین کارهای حسابداری تا مهمترین انها را در بر می گیرد. همه امور و محاسبات مالی با‌توجه به قوانین آن باید صورت گیرد.

به عبارت دیگر، به تمام کارهایی که یک حسابدار در شرکت باید با‌توجه به اصول حساب داری و قوانین اداری انجام دهد خدمات حسابداری گفته می شود.

یک واحد اقتصادی می تواند تمام یا بخشی از خدمات حسابداری خود را به شرکت های حسابداری بسپارد. در بسیاری شرکت ها تمام خدمات حسابداري توسط نیروی داخلی همان شرکت انجام می گیرد.

اهداف خدمات حسابداری چیست؟

خدمات حسابداری شامل تمام فعالیت های مربوط به امور مالی می باشد . این خدمات با تکمیل دفاتر مالی شروع می شود و با هدف تهیه صورت های مالی، تهیه گزارشات مالی، بررسی خروجی مالی شرکت، تهیه ترازآزمایشی و ترازنامه ادامه می یابد. خدمات حسابداري به شما گزارشی از عملکرد خود در بازه زمانی مشخصی ارائه می کند.

خدمات حسابداری با اهداف زیر فعالیت می کند:

 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران داخلی شرکت
 • اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران، بانک، اداره مالیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، محاسبه عوارض، بیمه، مالیات
 • ارائه اطلاعات لازم برای بخش های تولید، تصمیم گیری و فروش
 • مستند کردن رویداد های مالی
 • گزارش و تجزیه و تحلیل مالی از عملکرد شرکت

گزارشاتی که با استفاده از خدمات حسابداري به دست می آید نشان دهنده صحت عملکرد شرکت و تناسب آن است. در صورتی که صورت های مالی این گزارشات نشان دهنده سود کافی نباشد، ممکن است زنگ خطری به معنی زیان ده بودن شرکت باشد.

حسابرسی چیست؟

حسابرسی فعالیتی است که توسط آن، کار بخش حسابداری شرکت، بررسی و خروجی های آن تحت بازرسی قرار می گیرد. با استفاده از حسابرسی، خروجی های تهیه شده در واحد حسابداری بازرسی شده و صحت آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد. این فعالیت مورد سنجش قرار می دهد که گزارشات و محاسبات در حسابداری از استانداردهای اصلی تبعیت کنند و محاسبات بدون اشکال انجام شده باشد. مسئولیت صحت صورت های مالی بر عهده بخش حسابرسی می باشد. در صورت بروز ایراد در این محاسبات، موسسه یا شخص حسابرس باید از لحاظ حقوقی پاسخگو باشد.

اهداف خدمات حسابرسی چیست؟

ممکن است افراد به اشتباه یا به عمد در گزارشات حسابداری تغییراتی ایجاد نمایند. این تغییرات می تواند به دلیل اشتباه در محاسبات، یا جرائمی چون فرار مالیاتی و … باشد. خدمات حسابرسی وظیفه دارد با بررسی دقیق صورت های مالی، این خطاها را استخراج نماید و پس از اطلاع رسانی، در صورت اصلاح شدن، صحت آنها را تایید نماید. جلوگیری از بروز اشتباه در محاسبات حسابداری، اصلی ترین هدف حسابرسی می باشد.

بعضی از ادارات جهت تایید گزارشات مالی شرکت مقابل، درخواست اخذ تاییدیه از یک موسسه حسابرسی می نمایند.

نکته: خدمات حسابرسی به اعتبار سنجی فعالیت های حسابداری می پردازد. به طور کلی، نظارت بر خدمات حسابداری توسط حسابرسی انجام می گردد.

تفاوت خدمات حسابداری با خدمات حسابرسی

علی رغم اینکه کارکرد و روش خدمات حسابرسی با خدمات حسابداري یکسان است اما تفاوت های بسیاری در این دو وجود دارد. به طور کلی حسابداری به تهیه گزارشات و محاسبه جزییات هریک می پردازد اما حسابرسی به بررسی صحت عملکرد حسابداری می پردازد. به طور دقیق تر تفاوت خدمات حسابداری با حسابرسی عبارتند از:

 1. حسابداری به تهیه، تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر به صورت دستی یا با استفاده از نرم‌افزار می پردازد. اما حسابرسی با ثبت حسابها کاری نداشته و صحت ثبت ها و اطلاعات خروجی از حسابداری را بررسی می کند.
 2. حسابداری صحت اطلاعات مالی را بررسی نمی کند. به طور مثال با درستی هزینه ها کاری ندارد و فقط به تراز شدن محاسبات دقت می کند. اما حسابرسی منشا اطلاعات مالی را به دقت بررسی می کند.
 3. حسابداری امری مداوم است یعنی اغلب به طور روزانه به ثبت عملیات می پردازد. اما حسابرسی به طور دوره ای مثلا ماهی یکبار یا در پایان سال مالی به بررسی حسابها می پردازد.
 4. حسابرسی تخلفات و اشتباهات مالی را پیدا و گزارش می کند اما رفع آنها بر عهده بخش حسابداری می باشد.

انواع خدمات حسابداری با‌توجه به نوع خدمت

خدمات حسابداری با توجه‌به نوع خدمات مورد نیاز شرکت ها و یا موضوع آنها تقسیم می گردند. امروزه خدمات حسابداري عمدتا توسط شرکت های حسابداری ارائه می شود. مراحل حسابداری مورد نیاز، جایگاه شرکت نسبت به نوپا یا فعال بودن و اقدامات قبلی صورت گرفته در شرکت، بنیان این نوع تقسیم بندی می باشد. در این تقسیم بندی، خدمات حسابداري را بر حسب انواعی که می توانید از شرکت ها کسب نمایید بیان می نماییم:

1. خدمات مشاوره

شرکت خدمات حسابداری با ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور مالی می تواند شما را همراهی نماید. واحد اقتصادی که دارای تیم حسابداری ویژه خود است، شرکت های تازه کار و شرکت هایی که اطلاعات محرمانه دارند مشتریان اصلی خدمات مشاوره حسابداری هستند. شرکت حسابداری با ارائه مشاوره مالی و نظارت، درخواست دهنده را همراهی می کند. قراداد شرکت می تواند به صورت موردی یا دائمی برای تمام زمینه ها باشد. شرکت خدمات حسابداری با اعزام حسابدار می تواند به مشاوره حسابداری مشتری بپردازد. به صورت کلی دفتر خدمات حسابداري با ارائه خدمات زیر به مشاوره حسابداری می پردازد:

 • مشاوره در عقد قراردادها
 • مشاوره سرمایه گذاری
 • بررسی صورت های مالی و ارزش گذاری شرکت
 • مشاوره در انتخاب نیروی حسابدار مناسب
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی در امور مالی
 • خدمات مشاوره امور اداره کار، تامین اجتماعی و مالیات
 • بررسی حساب ها و رفع مغایرت آنها
 • مطالعه فرایند های مالی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

2.  خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی را با نام های خدمات عملیاتی، پشتیبانی و فنی نیز می شناسند. در خدمات پشتیبانی، امور راه اندازی سیستم های مالی و اتوماتیک سازی حسابداری به شرکت خاصی برون سپاری می شود. جزییات و پشتیبانی پس از راه اندازی سیستم حسابداری در قرارداد خدمات ذکر می شود. شرکت های ارائه نرم‌افزارهای حسابداری نظیر فرداد نیز خدمات پشتیبانی و فنی حسابداری را عرضه می کنند. شما می توانید با تهیه نرم‌افزار حسابداری فرداد، به خوبی عملیات حسابداری خود را انجام دهید. این ردیف خدمات عبارتند از:

 • طراحی سیستم حسابداری، نرم افزار انبار داری  ، تولید و…
 • راه اندازی و استقرار سیستم حسابداری
 • راه اندازی نرم‌افزار های حسابداری متناسب با فعالیت واحد
 • تهیه سیستم حسابداری برای بنگاه های اقتصادی نوپا

3. خدمات اجرایی

خدمات اجرایی شامل خدمات حسابداری کامل می گردد. در خدمات اجرایی با دریافت تمام امور حسابداری، اغلب خدمات قبلی را نیز دریافت می کنید. شما می تواند همه یا بخشی از امور حسابداری خود را به خدمات اجرایی شرکت های حسابداری بسپارید. شرکت  خدمات حسابداري با اعزام حسابدار امور اجرایی شما را انجام می دهد. لیست خدمات حسابداري اجرایی به شرح زیر می باشد:

 • امور کامل حسابداری شرکت ها
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی
 • به دست آوردن لیست بیمه و مالیات، لیست حقوق و ارسال آنها به ادارات مربوطه
 • ارائه خدمات حسابداری به شرکت های خاص و یا شرکت های خارجی فعال در ایران
 • پیگیری کامل امور مالیاتی
 • اجرای پروژه های حسابداری
 • برنامه ریزی و به دست آوردن بهای کالا که جزئی از عملیات حسابداری می باشد
 • و…

4. خدمات 360 درجه

خدمات 360 درجه برخلاف خدمات قبلی، ترکیبی از تمامی خدمات مالی مختلف مورد نیاز در یک شرکت می باشد. انجام خدمات حسابداري و مالیاتی به صورت 360 درجه نیاز به بررسی کامل قبل از اجرا دارد زیرا ممکن است مورد نیاز همه نباشد. این امکان وجود دارد که همه شرکت های حسابداری نتوانند خدمات 360 درجه را ارائه دهند، زیرا بسیاری از آنها به خدمات حسابداري تخصصی تنها در یک یا دو مورد قبیل می پردازند. وظایف شرکت خدمات حسابداری به صورت 360 درجه عبارتند از:

خدمات مالیاتی، خدماتی مالی و حسابداری داخلی، خدمات حسابداري کارکنان و بخش اداری.

انواع خدمات حسابداری با‌ توجه به موضوع

نوع دیگری از تقسیم بندی خدمات حسابداري وجود دارد که در آن وظایف شرکت خدمات حسابداری ، با ‌توجه به موضوع آنها طبقه بندی می گردند. در این تقسیم بندی معیار ارائه خدمات حسابداري و مالی، موضوع و محتوای خدمات می باشد. انواع خدمات حسابداري بر حسب موضوع عبارتند از:

 1. خدمات مالیاتی
 2. خدمات مالی
 3. خدمات اداری کارکنان

در مطالب زیر به معرفی هریک خواهیم پرداخت:

1. خدمات مالیاتی

خدمات حسابداري مالیاتی شامل انجام خدمات تخصصی مالیات همراه با دانش کافی می باشد. این خدمات به دلیل حساسیت و پیچیدگی بالا اهمیت بسیاری دارد. برای انتخاب شرکت خدمات حسابداری مالیاتی، داشتن تجربه بسیار مهم است. خدمات حسابداری مالیاتی صرفا بخش مربوط به امور مالیاتی را در برگرفته و با مابقی حسابهای شرکت شما کاری ندارد. خدمات مالیاتی عبارتند از:

 • ارائه مشاوره درباره چگونگی تعلق گرفت مالیات و معافیت های آن
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات شرکت
 • تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • محاسبه مالیات حقوق
 • تهیه دفاتر قانونی
 • پیگیری مسائل مالیاتی تا رفع هریک
 • تهیه دفاعیه های مالیاتی
 • و …

2. خدمات مالی

خدمات مالی حسابداری بیشترین فعالیت حسابداری شرکت را در برمی گیرد. رایج ترین و اصلی ترین نوع حسابداری بوده که نیاز به نظارت کافی نیز دارد. شرکت خدمات حسابداری با اعزام حسابدار متخصص به تمام امور حسابداری، اقدام به پیگیری خدمات مالی و حسابداری می کنند. این خدمات شامل:

 • نظارت کامل بر اسناد حسابداری
 • تهیه گزارش های میان و پایان دوره مالی
 • نظارت مداوم برحساب های مالی
 • انجام امور تخصص حسابداری خدماتی  ، بازرگانی، تولیدی و …
 • و…

3. خدمات اداری کارکنان

این نوع از خدمات حسابداري شامل حسابداری امور مالی کارکنان و مسائل اداری شرکت می باشد. خدمات حسابداری اداری و کارکنان عبارتند از:

 • امور کارگزینی و استخدام
 • تهیه قرارداد جذب نیرو، انتقال یا پایان همکاری
 • تکمیل و نگهداری پرونده های پرسنل
 • انجام امور بیمه تامین اجتماعی و ارسال لیست بیمه
 • و ….

لیست خدمات حسابداری

اینکه شما یک حسابدار استخدام نمایید یا از شرکتهای حسابداری استفاده کنید تفاوتی در اصل خدماتی که دریافت می کنید ایجاد نمی کند. هر دوی این موارد خدمات مشابهی را به شما ارائه می نمایند. خدمات حسابداري از ثبت اسناد در دفاتر تا تهیه گزارش مالی و اظهارنامه  مالیاتی ادامه می یابد. برای آشنایی با خدمات حسابداري، لیست خدمات حسابداری که از شرکت ها دریافت می کنید را در زیر، مطالعه نمایید:

 • اعزام یک یا چند حسابدار برای رسیدگی به امور مالی شرکت
 • انجام امور تخصصی حسابداری خدماتی، تولیدی، پیمانکاری، فروشگاهی و … با‌توجه به نوع فعالیت واحد اقتصادی
 • نظارت و کنترل اسناد حسابداری
 • تهیه و نصب نرم ‌افزارحسابداری مناسب
 • ثبت اسناد و مدارک به طور سیستمی
 • رسیدگی به حساب های معوق
 • بایگانی اسناد حسابداری (بیشتر بخوانید: بایگانی چیست؟)
 • راه اندازی سیستم های اطلاعات
 • بستن حساب ها و تنظیم صورت های مالی
 • تهیه گزارشات مالی میان دوره و پایان دوره ای

همچنین تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، پیگیری امور مالیات، ارسال لیست بیمه و … از تعهدات شرکت های حسابداری می باشد.

شرکت خدمات حسابداري چیست؟

با‌توجه به وجود فعالیت های مالی، تمام شرکتها نیاز به انجام امور حسابداری خود دارند. ضرورت هایی چون اطلاع یابی از وضعیت مالی شرکت، پرداخت مالیات و بیمه و قوانین کار و… ایجاب می کند که حسابداری شرکت به طور مشخص انجام گردد. اما نیاز همه شرکت ها یه حسابداری مساوی نیست و این امر سختی های خود را داراست. به عنوان مثال شرکت های تازه کار و کوچک امور مالی زیادی ندارند که برای آن یک حسابدار استخدام نمایند.

 • بعضی حسابدارها تخصص کافی در تمام امور حسابداری را ندارند.
 • سختی انتخاب یک حسابدار کار کشته از بین کارجویان
 • عدم توان مالی برخی شرکت ها برای استخدام یک نیروی حسابدار
 • عدم نیاز به یک نیروی حسابدار تمام وقت با‌توجه به حجم پایین امور مالی

قبل از استخدام یک حساب دار باید نیاز شرکت را به طور کامل سنجید و برطبق آن تصمیم گرفت. برای برطرف کردن مشکلات فوق، شرکت های خدمات حسابداری ایجاد گردیدند.

شرکت حسابداری شرکتی است که به طور تخصصی به ارائه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دیگر می پردازد. شرکت حسابداری تمام امور تخصصی حسابداری شرکتها را انجام می دهند و در صورت نیاز به ارسال حسابدار برای آن اقدام می کنند.

وظایف شرکت خدمات حسابداری چیست؟

شرکت ها پس از عقد قرارداد خدمات حسابداری، به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت شما می پردازند. تمام مسئولیت حسابداری شما برعهده این شرکت خواهد بود. اگر اشتباهی در این محاسبات صورت گیرد عواقب آن صرفا متوجه شرکت خدمات حسابداري خواهد بود. شرکت های حسابداری اغلب شرکت های متخصص و با تجربه هستند. با استفاده از آنها احتمال وقوع خطا را در حساب ها کاهش می یابد. برای آشنایی با خدمات حسابداري شرکت ، لازم است از وظایف شرکت خدمات حسابداري آگاهی یابید. این وظایف عبارتند از:

 • ارائه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی
 • مشاوره مالی به اشخاص و شرکت ها
 • راه اندازی نرم‌افزار مناسب حسابداری
 • آموزش و پشتیبانی حرفه ای حسابداری

یک شرکت حسابداری ممکن است در یک یا تمامی بخش های فوق فعال باشد.

اهداف شرکت خدمات حسابداری، ساده سازی روند امور حسابداری، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت عمل، بالا بردن ضریب اطمینان می باشد.

نکته مهم

نباید خدمات حسابداری را با حسابداری خدماتی اشتباه گرفت. حسابداری خدماتی نوعی از انواع حسابداری می باشد که به امور مالی فعالیت ها در شرکت های خدماتی می پردازد.

مهم ترین کارهای شرکت حسابداری

همانطور که بیان شد کار شرکت های حسابداری از دو جنیه مورد تقسیم بندی قرار می گیرد. بُعد خدمات و بعد موضوع.

اگر از بعد خدمات نیاز به استفاده از شرکت های حسابداری داشته باشید شرکت های حسابداری به چهار شکل این کار را برای شما انجام می دهند.

خدمات مشاوره: شما می توانید با اخذ مشاوره در راه اندازی و به کارگیری سیستم های حسابداری از آنها مشاوره بگیرید.

خدمات پشتیبانی: شرکت خدمات حسابداری برای شما خدمات راه اندازی فنی سیستم های حسابداری و رفع ایرادات آن را بر عهده می گیرند. پس از راه اندازی، سیستم به شما تحویل خواهد شد.

خدمات اجرایی: شرکت به شما خدمات حسابداري مالی کامل را ارئه می نماید.

خدمات 360 درجه: تمام امور مالی شرکت شما از خرد تا کلان ترین را دربرمی گیرد.

پس از بررسی روش های مذکور، شرکت حسابداری به اظهار نظر درباره صورت های مالی و نتایج آنها می پردازد.

تمام خدمات بیان شده در بخش خدمات موضوعی حسابداری نیز توسط شرکت های حسابداری ارائه می گردند.

یک شرکت خدمات حسابداری، مشاور خوبی برای ارزیابی عملکرد دوره ای شما می باشد.

تعرفه خدمات حسابداری

هنگامی که شخصی تصمیم همکاری با شرکت حسابداری می گیرد و برای بخشی یا تمام فعالیت های مالی خود از آن استفاده می کند؛ یکی از دغدغه هایش تعرفه خدمات حسابداری خواهد بود. وی به این فکر می کند که نرخ حق الزحمه خدمات حسابداري آن شرکت چقدر است و آیا با استخدام یک حسابدار هزینه کمتری پرداخت نمی کند؟

پارامتر های مختلفی بر هزینه تمام شده همکاری با یک شرکت خدمات حسابداری اثر می گذارد. نوع خدماتی که از آنها می خواهید بر حسب تقسیمات بیان شده اولین مورد اثر گذار می باشد.

در انتخاب شرکت حسابداری کیفیت خدمات دریافتی خود را در اولویت قرار دهید. تعرفه خدمات حسابداري از سمت جامعه حسابداران ایران تعیین می شود و هرچه کیفیت کار افزایش یابد ممکن است توسط آن شرکت هزینه بیشتری درخواست شود.

عوامل اثر گذار بر تعرفه خدمات حسابداری عبارتند از:

کیفیت گزارشات درخواستی: هرچه کیفیت بالاتری از حسابدار ارسال شده توسط شرکت درخواست نمایید باید هزینه بیشتری پرداخت نمایید.

نوع فعالیت: خدماتی که از شرکت های خدماتی طلب می کنید بر حسب تقسیمات نوع خدمات یا موضوع آنها بر هزینه کرد شما موثر است.

حجم کار: حجم فعالیت حسابدار بر حسب ساعت و فشار کاری تعرفه گذاری می شود.

سود شرکت: بر اساس معیار سود شرکت، حسابدار در سود به دست آمده مشارکت می کند. یعنی هرچه بتواند سودآوری بیشتر یا هزینه کمتری برای شرکت به ارمغان بیاورد درصد مشخصی از آن را کسب می نماید.

میزان تخصص: هرچه حسابدار اعزام شده از شرکت حسابداری، دارای تخصص، تحصیلات و سابقه بیشتری باشد بر افزایش تعرفه خدمات حسابداري اثر گذار است. لازم نیست برای انجام امور معمولی شرکت خود یک سرپرست حسابداری را استخدام نمایید.

نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری

علی رغم توضیحات داده شده، نرخ حق الزحمه خدمات حسابداري به طور مشخص توسط جامعه حسابداران ایران تعیین گردیده است. این نرخ حق الزحمه بر حسب تخصص بر ساعت تعیین گردیده است.

جدول نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری به شرح زیر می باشد:

ردیفسمت و تخصصتعرفه خدمات حسابداري بر حسب ریال بر ساعت
1کمک حسابرس۲۵۵۷۰۰
2حسابرس۳۸۳۵۰۰
3حسابرس ارشد۷۶۷۱۰۰
4سرپرست حسابرسی۱۱۵۰۶۰۰
5سرپرست ارشد حسابرسی۱۵۳۴۲۰۰
6مدیر حسابرسی۲۰۴۵۶۰۰
7شریک حسابرسی۲۵۵۷۰۰۰

نرخ تعرفه خدمات در شرکت های خصوصی اندکی متفاوت است و ممکن است شما بتوانید با توافق بین شرکت حسابداری هزینه کمتری برای خدمات حسابداری پرداخت نمایید.

مهمترین نکات انتخاب شرکت حسابداری

در بین تعداد بالای شرکت های حسابداری این که کدام یک از آنها را برای دریافت خدمات حسابداری مناسب ترند اهمیت بالایی در انتخاب دارد. توصیه می شود برای انتخاب دفتر خدمات حسابداری نکات زیر را در اولویت قرار دهید:

 • بررسی توانایی فنی و تخصصی شرکت یا موسسه حسابداری
 • بررسی توانایی شرکت در سایر بخش های مالی و مالیاتی
 • تعهدات شرکت حسابداری
 • تنظیم قرارداد دو طرفه
 • رعایت اصول و قواعد حرفه ای و اخلاقی در شرکت خدمات حسابداری
 • تعهد عدم افشای اطلاعات
 • هزینه و نرخ حق الزحمه خدمات حسابداري آن شرکت
 • داشتن سابقه خوب و حسن شهرت با بررسی کارهای قبلی آن

نمونه قرارداد خدمات حسابداری

هنگامی که تصمیم به استفاده از شرکت دیگری بگیرید باید با قراداد خود آشنا شوید. در این بخش نمونه قرارداد خدمات حسابداري با یک شرکت را نشان می دهیم:

  قرارداد انجام خدمات حسابداری

این قرارداد بر اساس توافق فی ما بین و با شرایط ذیل منعقد و بین طرفین در مدت مقرر لازم الاجرا می باشد .

ماده 1 – طرفین قرارداد:

شرکت ……………………….. به شماره ثبت ……………………….به مدیریت آقای ……………………………… به شماره کد ملی  ………………………

به نشانی تهران ……………………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ……………..

…………………………………….. به شماره ثبت ……………………و به نشانی ……………………………………………………………………………………………………

و به شماره تلفن  ……………………….منبعد  بعنوان مجری عملیات حسابداری می باشد .

ماده 2-  موضوع قرارداد: اجرای امور حسابداری و نظارت بر نحوه اجرا متناسب با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی کشور به شرح خدمات ذیل :

1- ثبت وقایع و رویدادهای مالی در نرم ‌افزارحسابداری

2-تحریر دفاتر قانونی در پایان سال مالی

3- تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال

4- تهیه و ارائه تراز نامهو صورت سود و زیان پس از ارائه اظهارنامه سال

5-اصلاح  برارائه گزارش فصلی در دوره های سه ماه با اعمال مهلت قانونی بر اساس اسناد ثبت شده

6-اصلاح بر ارزش افزوده در دوره های سه ماهه با اعمال مهلت قانونی بر اساس اسناد ثبت شده

ماده 3- مدت قرارداد: از تاریخ 99/01/01 لغایت 99/12/30 برای یکسال مالی می باشد.

تبصره 1 : تاریخ تنظیم قرارداد 99/01/10 می باشد.

تبصره 2 : محل انجام امور حسابداری محل اقامتگاه قانونی شرکت میباشد و در پاره ای از موارد در محل مجری امور حسابداری با هماهنگی با کارفرما خواهد بود.

ماده 4- مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت: مبلغ قرارداد ……………………………..ریال می باشد .

نحوه پرداخت: 50% در حین اجرا ، 40% پس از اتمام کار و 10% زمان اظهار نامه

ماده 5- تعهدات طرفین :

الف) تعهدات مجری:

1-مجری متعهد میشود کلیه اسناد و مدارک مثبته را که دستور مدیریت جهت ثبت آن صادر شده در نر‌افزار ثبت نماید.

2-مجری متعهد میشود بر اساس آئین نامه توافق شده کلیه موارد حسابداری را انجام دهد .

3-مجری متعهد میشود کلیه اسناد و مدارک شرکت را بعنوان امانت در نظر گرفته و اطلاعات موجود را به هیچ کس ارائه ندهد مگر با نظر کارفرما .

4-مجری متعهد میشود در تمام موارد حسابداری کلیه استانداردهای حسابداری را اعمال نماید.

5-مجری متعهد میشود که برگ تشخیص مالیات عملکرد را در صورتیکه کارفرما درخواست کتبی نماید از اداره دارائی دریافت و تحویل کارفرما بدهد .

6-مجری متعهد است در صورت لزوم، مراجعه به اداره دارائی در خصوص لیست حقوق ماهیانه پرسنلی و عملکرد جهت دریافت برگ تشخیص سالیانه بنماید.

7-مجری متعهد است در صورت لزوم ، مراجعه به اداره ارزش افزوده جهت پرداخت عوارض و مالیات بنماید .

8- مجری متعهد است در صورت لزوم ، مراجعه به اداره تامین اجتماعی در خصوص لیست های بیمه پرسنلی ماهیانه مراجعه نماید.

9- هرگونه مراجعه و پیگیری به ادارات مذبور به جز بندهای 6،7،8 مستلزم محاسبه و توافق ریالی کارفرما و مجری میباشد .

ب) تعهدات کارفرما

1- کارفرما متعهد است اطلاعات و اسناد مثبته را مطابق آئین نامه توافق شده و به موقع ارائه نماید .

2- کارفرما متعهد است نیاز های بخش حسابداری را در صورت تشخیص مجری که به تسریع امور حسابداری کمک   می نماید در اختیار مجری و حسابدار مقیم قرار دهد .

3- کارفرما متعهد است در صورتیکه هر موضوع حسابداری را که به تشخیص خود و بدون لحاظ کردن نظر حسابدار و مجری به تاخیر یا تعویق و یا انجام ندهد مخاطرات حاصل از آن موضوع را خود به صورت کتبی بپذیرد و هیچ مسئولیتی بعهده حسابدار مقیم یا مجری نمی باشد .

4-کارفرما متعهد است حقوق بخش حسابداری را به موقع پرداخت نماید .

ماده 6 این قرارداد مشتمل بر 6 ماده و در دو نسخه تنظیم گردیده است که هر دو حکم واحد را دارند و تمام صفحات قرارداد در هر دو نسخه در تایید مفاد آن به امضای طرفین رسیده و لازم الاجرا است.

شرکت ……………………………                                                                                         مجری عملیات حسابداری

آقای …………………………………                                                                                       آقای …………………………….

روش های کنترل و صحت خدمات حسابداري

شغل حسابداری از جنبه های مختلفی دارای اهمیت و حساسیت می باشد. ابتدا سر و کار داشتن با محاسبات مالی جزئی و دقیق است که اشتباه در آنها می تواند به مشکلات بزرگ در سازمان بیانجامد. دیگری وجود اطلاعات مالی مهم و محرمانه که نباید افشا گردند.

شرکت باید بر کار حسابداری نظارت کافی را داشته باشد. بهترین روش های کنترل و صحت خدمات حسابداري این است که مدیران شرکت دانش اولیه درباره اصول حسابداری داشته باشند تا بتوانند نظارت بر خدمات حسابداری داشته باشند. استفاده از یک شرکت حسابداری معتبر شما را در اطمینان از صحت خدمات کمک می نماید.

نکته: یک شرکت خدمات حسابداری، مشاور خوبی برای ارزیابی عملکرد دوره ای شما می باشد. توصیه می شود گزارشات مالی خود را با یک شرکت حسابداری در میان گذاشته و عملکرد خود را در دوره های مالی مختلف محک بزنید.

خدمات نرم افزار حسابداری

نرم افزار های حسابداری باید توانایی ارائه خدمات حسابداری مختلف برای انواع شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ را داشته باشند.  اغلب افراد تصور کنند که قابلیت ثبت سند و ارائه گزارشات برای یک نرم ‌افزارحسابداری کافی می باشد، درحالی که یک نرم‌ افزارحسابداری باید به گونه ای باشد که بتوان تمام اطلاعات را به درستی در آن ثبت کرده و خروجی های مورد نیاز را تهیه نمود. بنابراین مدیران باید در انتخاب نرم‌ افزارحسابداری برای شرکت خود بسیار نکته سنج بوده و تمام امکانت و قابلیت های مورد نیاز خود را درنظر بگیرند.

انواع خدمات نرم افزار حسابداری فرداد

شرکت فرداد تولید کننده انواع بسته های نرم افزار حسابداری مالی برای شرکت های مختلف، خدمات حسابداری متفاوتی را به کاربران خود ارائه می دهد. ازجمله ویژگی های این نرم‌افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • برخورداری از ماژول حسابداری مالی جهت ثبت سند حسابداری  تا 7 سطح و گزارشگیری جامع و ….
 • برخورداری از ماژول فروش جهت ثبت اسامی مشتریان فروش، اسناد فروش و گزارشگیری از اطلاعات فروش
 • برخورداری از ماژول انبار جهت ثبت انواع کالا و موجودی ها، انبارگردانی، پیش فاکتور و فاکتور، ثبت اسناد انبار و تهیه گزارشات کامل
 • برخورداری از ماژول دریافت و پرداخت جهت ثبت صندوق، تنخواه، دسته چک ها (صدور چک ، اعلامیه پرداخت و ….
 • برخوردای از ماژول اموال و دارایی ثابت جهت ثبت طبقه دارایی ها، جمعدار اموال، محاسبه استهلاک، خرید و فروش اموال و …
 • برخورداری از ماژول تولید جهت آنالیز محصول، درخواست ساخت محصول، رسید تولید و برگشت از رسید تولید
 • برخورداری از ماژول حقوق و دستمزد جهت ثبت اطلاعات پرسنل، ثبت انواع احکام پرسنلی، دریافت آفلاین اطلاعات کارکرد پرسنل از دستگاه حضور و غیاب، محاسبه سنوات، محاسبه عیدی بازخرید مرخصی و حقوق، گزارشگیری کامل از محاسبات و پرداختی های پرسنل و …..
 • برخورداری از ماژول هوشمند پیام جهت تنظیمات زمانبندی، تنظیم ارسال SMS، ارسال SMS و گزارشات

5 پرسش و پاسخ مهم در خدمات حسابداري

برای دریافت خدمات حسابداری، لازم است با سوالاتی که با آنها روبرو خواهید شد آشنا شوید. در این بخش به پاسخ 5 سوال مهم درباره خدمات حسابداري می پردازیم.

چرا برخی استفاده از خدمات شرکت‌های حسابداری را ترجیح می‌دهند؟

برخی از مدیران، استفاده از خدمات شرکت های حسابداری را نسبت به استخدام نیروی حسابدار ترجیح می دهند. این تصمیم دلایل مختلفی دارد:

 • با استفاده از شرکت های حسابداری، مدیران انجام بخش زیادی از امور مالی را به آنها واگذار می کنند و خود را از سختی ها و فشار این بخش می رهانند.
 • بسیاری مدیران به دلیل عدم تسلط و آموزش علم حسابداری نگران انجام آن توسط خود شرکت هستند.
 • سختی انتخاب و جذب نیروی انسانی به واسطه انتخاب یک شرکت یا موسسه خدمات حسابداري برطرف می گردد.
 • مدیران نیاز به یک مشاور برای تمام امور حسابداری دارند. دفاتر به مشاوره مالی در خدمات حسابداری می پردازند.
 • آنها با این کار تمام مسئولیت امور حسابداری را بر دوش شرکت یا موسسه حسابداری می گذارند.
 • کاهش هزینه های حسابداری می تواند دلیل دیگر این انتخاب برای موسسات کوچک باشد.

تفاوت موسسه حسابداری با شرکت حسابداری در چه چیزی است؟

تفاوت موسسه حسابداری با شرکت حسابداری در نوع ثبت هریک از لحاظ حقوقی می باشد.

یک شرکت حسابداری به اخذ مجوز خود از سازمان ثبت شرکت ها زیر نظر اداره ثبت اسناد و املاک می پردازد. قوانین شرکت ها از قوانین سازمان ثبت اسناد تبعیت کرده و دارای اساسنامه و ویژگی های خاص خود است.

اما موسسه خدمات مالی و حسابداری بدون قصد کسب سود و انجام فعالیت تجاری تاسیس می گردد. تفاوت موسسه حسابداری با شرکت حسابداری در فعالیت، اساسنامه، ساختار، مجوزها و ساختار انتفاعی می باشد.

شرایط تاسیس دفتر خدمات حسابداري چیست؟

شرایط تاسیس دفتر خدمات حسابداری کاملا مشابه ثبت شرکت های دیگر است. شما باید با تهیه مدارک لازم و مراجعه به آدرس اینترنتی سازمان ثبت شرکت ها، درخواست خود را مبنی بر ثبت شرکت حسابداری ثبت نمایید.

تکنیک های مربوط به خدمات حسابداری در بخش ثبت چیست؟

با‌توجه به لزوم جلوگیری از خطا در ثبت حسابداری، صدور فاکتورها، ثبت سند و سایر موارد، توصیه می گردد این امور به صورت سیستمی انجام گردد. با استفاده از نرم افزار های خدمات حسابداري مناسب، خطا در حسابداری به حداقل می رسد. تعریف ارقام در نرم‌افزار، صورت گرفته و به صورت سیستماتیک در پایان دوره تمام گزارشات لازم ارائه می شود.

نرم‌افزار های خدمات حسابداري شما را در مدیریت بی نقص امور مالی و برطرف کردن تمام نیاز های حسابداری به صورت خودکار کمک می نمایند.

در نظر داشته باشید که خروجی بسیاری از نیاز های شما مانند لیست مالیات حقوق و دستمزد پرسنل توسط نرم‌افزار ارائه شده و مسئولیت آن نیز با شرکت ارائه دهنده نرم‌افزار خواهد بود.

ضرورت تحریر دفاتر قانونی در خدمات حسابداری به چه صورت است؟

دفاتر قانونی شامل دفتر رزونامه، دفتر کل، مشاغل و… بوده و هر کسب و کار مشمول مالیات لازم است که نسبت به تهیه و تکمیل آن اقدام نماید.

صاحبان کسب و کار باید در پایان سال مالی، تمام اطلاعات میزان درآمد و هزینه ها را در این دفاتر ثبت کرده و تحویل اداره مالیات دهند. اداره مالیات با بررسی آن، صحت اظهارنامه را مورد بازبینی قرار می دهد. با‌توجه به این موضوع ضرورت تحریر دفاتر قانونی و مطابقت آن با صورت های مالی حسابداری مشخص می گردد.

نتیجه گیری

خدمات حسابداری، تمام فعالیت های لازم در حوزه امور مالی است که یک شرکت برای حسابداری خود به آن نیاز خواهد داشت. برای سهولت در به دست آوردن صورت های مالی می توان از شرکتهای حسابداری استفاده کرد. این شرکت ها تمام خدمات حسابداری مالی، مالیاتی و مشاوره ای را ارائه می نمایند. همچنین یک حسابدار خوب نیز با تسلط بر امور حسابداری، به تنهایی توانایی ارائه خدمات مذکور را دارد.

در مقاله فوق به موارد مهمی چون خدمات حسابداری چیست؟ ، اهداف خدمات‌حسابداری، تفاوت خدمات حسابداري با خدمات حسابرسی، انواع خدمات حسابداری چیست؟ ، کارهای شرکت حسابداری، نرم‌افزار های خدمات حسابداري و مهمترین موارد آن اشاره کردیم. در صورتی که هرگونه سوالی در این زمینه داشتید از طریق پرسش ها در کامنت با تیم تحریریه فرداد همراه باشید.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *