دفاتر شما را بدون هیچگونه توضیح خاصی رد می کند:

موارد زیر دفاتر شما را بدون هیچگونه توضیح خاصی رد می کند:

۱) عدم ثبت فروش و در آمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره اقتصادی) جعلی و یا کد دیگران، مخصوصآ مؤسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه، نمایندگی، کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید.

۲) حساب سازی و حساب به حساب کردن، ثبت فروش یا در آمد در حسابهای بستانکاران، جاری شرکاء و غیره.

۳) ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه برخلاف موازین مربوطه.

۴) اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور های ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.

۵) کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.

۶) ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.

۷) متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور های خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.

۸) منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های مؤسسه.

۹) ارائه صورتحساب های خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.

۱۰) خارج کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.

۱۱. دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا (کم فروشی) و سوء استفاده از صندوق های فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.

۱۲) منظور نمودن مطالبات لاوصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده.

۱۳) بستاکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.

۱۴) خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان در آمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.

۱۵) تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان.

۱۶) انعقاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا و اسناد هزینه.

۱۷) عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از در آمدها.

۱۸) ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده – دستمزد و سربار تولید.

۱۹) جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.

۲۰) کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *