رویدادهای مالی یک شرکت پیمانکاری

♦️ یک دستگاه دولتی طی فرایندمناقصه عملیات احداث یک دستگاه ساختمان مورد نیاز خود را طی قراردادپیمان بلند مدت به مبلغ 10000000ریال به شرکت پیمانکاری فروزان واگذار نمود .کلیه رویدادهای مالی مربوط به این پروژه بلند مدت از مرحله مطالعات اولیه تا مرحله تکمیل وتحویل قطعی به شرح زیر است .

1️⃣ پرداخت مبلغ 20000ریال بات انجام مطالعات مقدماتی طرح (پرداخت توسط کار فرما)

دفاتر پیمان کار دفاتر کار فرما

ثبت ندارد هزینه مقدماتی طرح 20000

وجه نقد 20000

2️⃣ پرداخت مبلغ 30000ریال بابت مطالعات تفصیلی طرح

ثبت ندارد هزینه مقدماتی طرح 30000

وجه نقد 30000

3️⃣ پرداخت مبلغ 15000ریال بابت چاپ آگهی دعوت به مناقصه

ثبت ندارد هزینه مقدماتی طرح 15000

وجه نقد 15000

4️⃣ پرداخت مبلغ 25000ریال بات خرید اسناد ومدارک مناقصه از کار فرما

ثبت ندارد هزینه شرکت در مناقصه 25000

وجه نقد 25000

5️⃣ اخذ ضمانت نامه شرکت در مناقصه از پیمانکار ودریافت مبلغ 18000ریال بابت کارمزد ضمانت نامه شرکت در مناقصه توسط بانک

ثبت ندارد هزینه شرکت در مناقصه 25000

وجه نقد 25000

حسابهای انتظامی ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000

طرف حسابهای انتظامی شرکت در مناقصه 500000

حسابهای انتظامی وثیقه شرکت در مناقصه 600000

طرف حسابهای انتظامی وثیقه شرکت در مناقصه 600000

6️⃣ پرداخت مبلغ 17000ریال بابت تشریفات انجام مناقصه

ثبت ندارد هزینه مقدماتی طرح 17000

وجه نقد 17000

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *