سند حسابداری چیست؟ آموزش ثبت سند حسابداری

نگهداری از اطلاعات مالی در تمام شرکت ها و سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از ابزار های بسیار مهم جهت نگهداری اطلاعات مالی شرکت های مختلف سند حسابداری می باشد. بنابراین همین دلیل هر حسابدار باید بداند سند حسابداری چیست و آموزش ثبت سند حسابداری را ببیند.

در این مقاله به بررسی و معرفی سند حسابداری چیست ؟ ، اهمیت سند حسابداری، کاربرد و انواع اسناد حسابداری، نحوه ثبت سند حسابداری در نرم‌افزار فرداد و …. می پردازیم.

سند حسابداری چیست؟

قطعا برای هر فردی که به تازگی با مباحث حسابداری آشنا شده است، سوال پیش می آید که سند حسابداری یا سند مالی چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که در حسابدارای تمام رویداد های مالی در برگه هایی ثبت می شود که این برگه ها سند نام می گیرند.

با توجه به مطالبی که در مقاله حسابداری چیست ارائه شد، در هر سیستم حسابداری نیاز به ثبت اسناد حسابداری داریم؛ حال برای ثبت اسناد حسابداری اطلاعات رویداد های مالی و معاملات از روی اسناد اولیه مانند فاکتور ها، رسید ها و قبوض نوشته می شود. سپس هنگامی که مدیر یا مسئول مربوطه سند را تایید نماید، اطلاعات موجود در سند در دفتر روزنامه ثبت خواهند شد.

نکته: سند ها به منظور جلوگیری از اشتباه جهت ثبت اطلاعات در دفتر روزنامه و صدور اجازه برای معاملات در دفتر روزنامه ایجاد می شوند.

خصوصیات و جزئیات سند حسابداری

آیا شما می دانید که سند حسابداری چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ هر سند حسابداری (Accounting Document) دارای خصوصیات و جزئیات ویژه ای می باشد، که این خصوصیات سند حسابداری عبارتند از:

حساب ها: هر سند حسابداری حداقل دو حساب را درگیر می نماید. یکی از این حساب ها بدهکار و دیگری بستانکار می باشد.

تاریخ سند حسابداری : هر رویداد مالی در یک تاریخ صورت می گیرد، بنابراین سند حسابداري هم باید دارای تاریخ باشد، بدون درج تاریخ امکان ثبت سند حسابداری وجود ندارد، زیرا اسناد باید به ترتیب تاریخ ثبت گردند.

حسابدار درحال ثبت تاریخ سند حسابداری می باشد.

شماره سند حسابداری : هر سند حسابداري دارای یک شماره می باشد، که با استفاده از شماره اسناد، چینش سند ها انجام می شود.

پیوست: تمام مدارک مانند فاکتور، قبوض، حواله و … که سبب ایجاد رویداد مالی شده اند، در پیوست سند خواهند شد.

جمع سند : جمع مبلغ ستون بدهکار و بستانکار در زیر ستون ها درج می گردد. جمع ستون های بدهکار و بستانکار باید باهم برابر باشند تا سند تراز شود.

آرتیکل سند حسابداری چیست؟ هر کد که در سند حسابداری بدهکار یا بستانکار باشد، آرتیکل نامیده می شود. هر سند حسابداری حداقل باید دارای 2 آرتیکل باشد. جمع تمام آرتیکل های بدهکار باید با جمع تمام آرتیکل های بستانکار برابر باشد، به این تساوی اصطلاحا تراز گفته می شود و اگر سند تراز نباشد، سند ذخیره نشده و در گزارشات لحاظ نخواهد شد.

هر آرتیکل از چند جزء تشکیل شده است، که این اجزاء به شرح زیر می باشند.

کد حساب: کد حساب با توجه به تعریف کدینگ حسابدار، شامل کد معین حساب و یک یا چند کد تفصیلی اختیاری می باشد.

شرح آرتیکل: توضیحاتی می باشد که بدهکار یا بستکار بودن کد حساب را شرح می دهد.

مبلغ: هر سند حسابداری از یک ستون بدهکار و یک ستون بستانکار تشکیل شده است، که برای هر آرتیکل فقط می توان یکی از ستون ها را ثبت نمود. مبلغی که درج می شود باید مثبت و بزرگتر از صفر باشد.

نکته مهم

آرتیکلی که دارای مبلغ نباشد را نمی توان ثبت نمود.

کاربردهای سند حسابداری چیست

یکی از سوال های متداول برای افرادی که به یادگیری علم حسابداری مشغول هستند و قصد اشتغال در شغل های رشته حسابداری را دارند، این می باشد که اصلا سند حسابداری یا سند مالی چیست؟ چه کاربردی در حسابداری دارد؟ اسناد حسابداری به منظور ثبت آثار مالی و رویداد های مالی اتفاق افتاده، مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات رویداد هایی مانند فاکتور فروش، قبض ها و … در اسناد حسابداری ثبت می گردد. با وجود سند های حسابداری امکان ثبت خطا در دفتر روزنامه بسیار کاهش پیدا می کند.

هدف از ثبت سند حسابداری چیست؟

برای شرح هدف از ثبت سند مالی چیست، می توان گفت که، با ثبت سند های حسابداری، از فراموشی عملیات مالی جلوگیری شده و امکان تهیه و تنظیم گزارش های حسابداری فراهم می شود. در تمام شرکت ها مدارک مالی را برای جلوگیری از ازبین رفتن، مفقودی و دستکاری آن حفظ و نگهداری می نمایند.

تمام امور مرتبط با مالیات شرکت ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و بررسی صورت های مالی و … باتوجه به اسناد حسابداری ثبت شده انجام می شود و اگر در ثبت اسناد نقصی وجود داشته باشد، شرکت جریمه های زیادی را تحمل خواهد شد.

به چه اموری رویداد مالی گفته می شود ؟

اموری که حداقل بر یکی از عناصر معادله اصلی حسابداری تاثیر بگذراند، رویداد مالی نامیده می شوند. معادله اصلی حسابداری به شرح زیر می باشد.

بدهی + سرمایه = دارایی

انواع سند حسابداری

طبق تعریف اصول حسابداری در دوره های مختلف حسابداری، سند های متفاوتی ثبت می شود؛ به عنوان مثال در هنگام شروع دوره مالی جدید سند های افتتاحیه زده می شوند و در پایان هر دوره مالی، سند های اختتامیه ثبت می شوند. حال در ادامه به بررسی و شرح هریک از انواع اسناد حسابداری می پردازیم:

 • انواع سند حسابداری با توجه به تعداد آرتیکل‌ها 
  • سند حسابداری ساده
  • سند حسابداری مرکب
 • انواع سند حسابداری با توجه به نوع رویداد
  • سند افتتاحیه
  • سند عمومی
  • سند سیستمی
  • سند اختتامیه
  • سند بستن حساب ها

حسابدار در حال بررسی مدارک سند حسابداری می باشد.

انواع سند حسابداری با توجه به تعداد آرتیکل‌ها

سند های حسابداری با توجه به نوع آرتیکل به دو دسته ساده و مرکب تقسیم می شوند. تعریف سند حسابداری ساده و تعریف سند حسابداری مرکب به شرح زیر می باشد.

سند ساده حسابداری: سند های حسابداری که دارای 2 آرتیل هستند، سند ساده نام می گیرند.

سند مرکب حسابداری: سند های حسابداری که دارای بیش از 2 آرتیکل هستند، سند مرکب نام می گیرند. در سند های مرکب می توان برای یک بدهکار چند ردیف بستانکار، یا برای یک ردیف بستانکار چند ردیف بدهکار، یا برای یک ردیف بدهکار یک ردیف بستانکار و یا برای یک ردیف بستانکار یک ردیف بستانکار ثبت نمود.

انواع سند حسابداری با توجه به نوع رویداد

در حسابداری با توجه به نوع رویداد 5 نوع سند وجود دارد، که هر یک از آن ها به شرح زیر می باشند:

1. سند افتتاحیه

سند هایی که در ابتدای دوره برای شروع دوره جدید و انتقال مانده دوره قبل ثبت می شوند، سند های افتتاحیه نام می گیرند. در ابتدای دوره مالی امکان تغییر سند های افتتاحیه وجود دارد، اما از دوره مالی دوم دیگر امکان ویرایش سند های افتتاحیه دوره قبل وجود ندارد.

حسابدار درحال ثبت سند حسابداری افتتاحیه می باشد.

2. سند حسابداری اختتامیه

سند هایی که در پایان دوره مالی برای بستن حساب های دائم یا حساب های ترازنامه ای ثبت می شوند، سند اختتامیه نام می گیرند. سند های اختتامیه قابل ویرایش نمی باشند.

3. سند سیستمی

سند هایی که در زیر سیستم های نرم‌افزار های حسابداری به صورت اتوماتیک صادر می شوند و به جز شرح آرتیکل امکان تغییر هیچ یک از بخش های دیگر آن ها وجود ندارد، سند سیستمی نام می گیرند.

4. سند عمومی

سند هایی که توسط کاربر ثبت می شوند و امکان تعیین و شناسایی ماهیت بدهکار و بستانکار بودن سند توسط کاربر وجود دارد، سند عمومی نامیده می شوند.

5. سند بستن حساب ها

سند هایی که به صورت اتوماتیک جهت بستن حساب های موقت سود و زیان مورد استفاده قرار گرفته و قابل ویرایش نمی باشند، به عنوان سند بستن حساب ها شناخته شده هستند.

بررسی سند بستن حساب ها در سند حسابداری چیست

انواع وضعیت سند

سند های حسابدارای دارای دو وضعیت موقت و دائم می باشند.

1. اسناد حسابداری با وضعیت موقت: سند هایی هستند که ثبت شده اند، اما می توان آن ها را تغییر داده و اصلاح نمود.

2. اسناد حسابداری با وضعیت دائم: سند هایی هستند که ثبت شده اند و نمی توان آن ها را ویرایش و یا حذف نمود.

آموزش ثبت سند حسابداری

پس از دریافت پاسخ پرسش سند حسابداری چیست وقت آن رسیده است که آموزش ثبت سند حسابداری را ببینیم، برای ثبت سند حسابداری باید مراحلی طی شود، که هر یک از این مراحل به شرح زیر می باشند.

1. ایجاد و تعریف رویداد مالی و تهیه مستندات

برای ایجاد سند حسابداری اول باید رویداد های مالی اتفاق بیفتند و پس از آن اسناد ثابت کننده رویداد مالی به سند پیوست شوند. حتما لازم می باشد که اسناد پیوست شده دارای قابلیت اثبات بوده و با شرح رویداد نیز همخوانی داشته باشند.

2. بررسی جزئیات رویداد های مالی

برای دفاتر حسابداری سرفصل های مختلفی وجود دارد، که می توان از طریق جزئیات رویداد های مالی متوجه شد که رویداد مالی مورد نظر در کدام سرفصل باید ثبت گردد. بررسی جزئیات رویداد مالی به منظور جلوگیری از ایجاد خطا در هنگام گزارشگیری انجام می شود.

جزئیات سند حسابداری چیست

3. چاپ سند تایید شده

پس از تهیه سند حسابداری، باید آن را چاپ نموده و اسناد مثبته را به آن پیوست نمود. پس از تاییدیه اشخاص مجاز، سند رسمیت پیدا می نماید.

4. بررسی و تایید سند

پس از چاپ و تکمیل مراحل اسناد ایجاد شده، جهت بررسی و کنترل فصول انتخاب شده و همچنین اسناد مثبته، سند برای مراجع بالاتر ارسال خواهد شد. پس از این که افراد مجاز اسناد را تایید نمودند، افراد مجاز سند را امضاء نموده و بدین طریق مبلغ سند تایید می شود. لازم به ذکر است که اگر مدرک دانشگاهی حسابداری ندارید اما نیاز به آموزش کاربردی ثبت اسناد حسابداری دارید باید لیست های مربوط به آموزشگاه حسابداری را بررسی کنید.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار فرداد

آیا می دانید ثبت سند حسابداری در نرم افزار فرداد چگونه انجام می شود؟ در ادامه به معرفی نحوه ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری مالی می پردازیم.

در نرم‌افزار فرداد نحوه ثبت اسناد حسابداری ماژول حقوق دستمزد، ماژول انبار و سیستم فروش و ماژول دریافت و پرداخت با یکدیگر متفاوت می باشد. در ادامه به آموزش ثبت سند در هر یک از ماژول های نرم‌افزار فرداد می پردازیم.

اطلاعات خود را بیشتر کنید

آموزش ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در نرم افزار فرداد

ابتدا از بخش سرفصل حساب ها، گزینه سرفصل صدور سند را انتخاب می نماییم. سپس در پنجره ای که باز می شود، گزینه حقوق و دستمزد را انتخاب می نماییم.

حال از بالای صفحه گزینه جدید را انتخاب نموده ، نوع سند را با توجه به عملیاتی که می خواهیم انجام دهیم انتخاب می نماییم. سپس نوع عامل و همچنین نوع بدهکار یا بستانکار بودن سند را انتخاب می نماییم.

نحوه تعریف شابلون برای عوامل حقوق و دستمزد در تصویر نمایش داده شده است.

سپس شرح دلخواه را برای سند نوشته ، حساب معین بدهکار و گروه مرکز 4 عامل مورد نظر را انتخاب می نماییم. همچنین در صورت دلخواه می توانیم گروه های مرکز 4 تا مرکز 7 بدهکار را برای اسناد مورد نظر انتخاب نماییم. در تصویر زیر ما یک نمونه شابلون برای عامل حقوق پایه ایجاد نموده ایم.

برای تمام عوامل مزایا، کسورات، خالص های پرداختنی و بیمه سهم کارمند و بیمه سهم کارفرما باید به همین ترتیب شابلون اسناد چیده شود.

پس از چیدن شابلون اسناد برای تمام عوامل، با هر محاسبه حقوق، یک سند عادی حقوق و دستمزد ایجاد می شود. برای مشاهده اسناد موجود در سیستم فرداد، در بخش اسناد حسابداری، گزینه صدور سند سایر اسناد را انتخاب نموده و در صفحه ای که باز می شود، گزینه حقوق را انتخاب می نماییم.

نحوه مشاهده سند حقوق و دستمزد در تصویر مشخص می باشد.

در این مرحله ابتدا سند هایی را که می خواهیم صادر کنیم انتخاب می نماییم، سپس از قسمت بالای صفحه گزینه صدور سند سایر اسناد را انتخاب می نماییم.

نحوه صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد در تصویر نمایش داده شده است.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، صفحه ای باز می شود و اطلاعات سند حاضر را نمایش می دهد، در این بخش می توانیم بررسی نماییم که آیا سند  یا اسنادی که درحال صدور آن ها هستیم بالانس می باشند یا خیر، درصورتی که اسناد مشکلی نداشته باشند، می توانیم آن ها را ذخیره نماییم.

اطلاعات اسناد حقوق و دستمزد جهت ذخیره سند حسابداری در تصویر نمایش داده شده است.

لازم به ذکر می باشد که ما در مقاله ای جداگانه به صورت مفهومی به سند حقوق و دستمزد پرداخته ایم،

آموزش ثبت سند حسابداری دریافت و پرداخت در نرم افزار فرداد

قبل از شروع ثبت سند در بخش دریافت و پرداخت، ابتدا از بخش اطلاعات پایه، گزینه صندوق را انتخاب نموده و در صفحه ای که باز می شود، صندوق هایی که لازم داریم را تعریف می نماییم. برای هر صندوق جدید که تعریف می کنیم باید نوع وجه نقد، نوع چک های تضمینی دیگران نزد ما، نوع اسناد نزد صندوق و نوع اسناد نزد بانک را انتخاب نماییم.

در تصویر نحوه تعریف صندوق برای استفاده در سند حسابداری نمایش داده شده است.

سپس در بخش عملیات، یکی از اسنادی را که می خواهیم اطلاعات آن را تکمیل نماییم انتخاب می نماییم. به عنوان مثال ما در تصویر زیر رسید دریافت را انتخاب نموده و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل نموده ایم.

در تصویر حاضر نحوه تعریف رسید دریافت جهت ثبت سند حسابداری را مشاهده می نمایید.

برای تعریف شرح بدهکارن و بستانکاران اسناد دریافت و پرداخت، در بخش سرفصل حساب ها، گزینه سرفصل صدور سند را انتخاب نموده و از پنجره ای که باز می شود، گزینه دریافت و پرداخت را انتخاب می نماییم.

سپس از بالای صفحه گزینه جدید را انتخاب نموده، نوع و ماهیت سند را انتخاب می کنیم. سپس برای طرف بدهکار و طرف بستانکار عامل مورد نظر، شرح دلخواه رامی نویسم.

نحوه تعریف شابلون جهت ثبت سند حسابداری دریافت و پرداخت در تصویر قابل مشاهده است.

در نهایت برای صدور سند دریافت و پرداخت، از بخش اسناد حسابداری، گزینه صدور سند سایر اسناد را انتخاب نموده و از صفحه ای که باز می شود، بر روی گزینه دریافت کلیک نمایید.

تصویر حاضر نحوه صدور و ثبت سند حسابداری دریافت و پرداخت را نمایش می دهد.

حال می توانید تمام اسناد یا فقط اسنادی را که می خواهید انتخاب نمایید و از بالای صفحه بر روی گزینه صدور سند سایر اسناد کلیک نمایید.

حال می توانید سند خود را بررسی نموده و درنهایت آن را ذخیره نمایید.

تصویر حاوی اطلاعات اسناد حسابداری دریافت و پرداخت می باشد، که جهت صدور و ثبت سند حسابداری انتخاب شده است.

لازم به ذکر می باشد که اگر شما از نرم افزار اموال و داراییهای ثابت استفاده نمایید، میتوانید اسناد مربوط به اموال شرکت خود را صادر کنید.

آموزش ثبت سند حسابداری انبار و فروش نرم‌افزار فرداد

برای ثبت سند های بخش انبار و فروش، ابتدا باید در بخش سرفصل حساب ها، گزینه سرفصل صدور سند را انتخاب نموده و سپس گزینه انبار یا گزینه فروش را انتخاب نمود.

تصویر حاوی آموزش ثبت شابلون اسناد جهت ثبت سند حسابداری بخش انبار می باشد.

برای ثبت شابلون جدید، از بالای صفحه گزینه جدید را انتخاب نموده، سپس نوع سند و نوع خرید یا نوع انبار را انتخاب کنیم. سپس در شرح بدهکار و شرح بستانکار، معین بدهکار و معین بستانکار، گروه مرکز4 برای طرف بدهکار و طرف بستانکار و در صورت تمایل مراکز 5 تا 7 بدهکار و مراکز 5 تا 7 بستانکار را برای عامل مورد نظر انتخاب می نماییم.

در مرحله بعد از بخش اسناد حسابداری، گزینه صدور سند سایر اسناد را انتخاب می نماییم. سپس از پنجره بازشده گزینه انبار را انتخاب می کنیم، سپس از قسمت بالای صفحه گزینه صدور سند سایر اسناد را انتخاب می کنیم.

مشاهده می نماییم که پیغامی در صفحه نمایش داده می شود، که با تایید آن می توانیم اطلاعات سند خود را مشاهده نموده و بررسی نماییم، درنهایت سند را ذخیره کنیم.

در تصویر حاضر اطلاعات اسناد جهت ثبت سند حسابداری انبار نمایش داده شده است.

10 سوال متداول ثبت سند حسابداری

در ابتدای مقاله پاسخ پرسش سند حسابداری چیست را دریافته و همچنین آموزش ثبت سند حسابداری را دیدیم. در این بخش نیز برخی از سوالات متداول در زمینه سند های حسابداری را مطرح می کنیم.

حسابدار در حال بررسی سوال های خود در زمینه سند حسابداری چیست

1. به منظور ثبت سند حسابداری چه اطلاعاتی مورد نیاز است؟

اطلاعاتی از قبیل تاریخ دقیق رویداد مالی، نوع حساب، عنوان حساب، شرح سند، سال مالی، نام مدیر، شماره مدرک، تاریخ مدرک و شماره گذاری دفاتر قانونی، برای ثبت سند حسابداري لازم می باشند.

2. اسناد و مدارک مثبته چیست؟

رویداد های مالی از قبیل فاکتور های فروش، رسید های بانکی و … که نشان دهنده جا به جایی یک مبلغ در شرکت می باشند، تحت عنوان اسناد مثبته شناخته می شوند.

3. روکش سند حسابداری چیست؟

روکش سند همان فرمت چاپ شده اسناد ثبت شده در نرم‌افزار های حسابداری می باشد، که اغلب به منظور بایگانی اسناد مورد استفاده قرار می گیرد.

4. دفتر روزنامه چیست؟

اولین سند رسمی در هر شرکت که مدارک و اطلاعات مالی را به صورت روزانه در آن ثبت می نمایند، دفتر روزنامه می گویند. شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزش حسابداری مقدماتی نحوه ثبت اطلاعات در دفتر روزنامه، نحوه ثبت اسناد حسابداری و … را یاد بگیرید.

5. لزوم ثبت اسناد مالی چیست؟

اسناد مالی با هدف ایجاد نظم و هماهنگی و جلوگیری از دستکاری و ازبین رفتن اطلاعات مالی شرکت، اسناد و مدارک مالی را جمع آوری می نمایند.

6. آیا می توان اسناد دائم را ویرایش نمود؟

به صورت مستقیم نمی توان اسناد دائم را ویرایش نمود، اما می توان ابتدا اسناد دائم را به اسناد موقت تبدیل نموده و سپس تغییرات مورد نیاز را در آن ها ایجاد نمود.

حسابدار درحال بررسی سند دائم ثبت شده در سیستم می باشد.

7. آیا امکان ذخیره سند هایی که بالانس نمی باشد وجود دارد؟

خیر، فقط سند های بالانس شده را می توان ذخیره نمود.

8. تراز بودن سند چیست؟

هنگامی که جمع مبلغ ستون های بدهکار یک یا چند سند، با جمع مبلغ ستون های بستانکار سند ها برابر باشد، اصطلاحا گفته می شود که سند ها تراز هستند.

9. چند نوع سند موقت در حسابداری وجود دارد؟

انواع اسناد موقت در حسابداری عبارتند از: سند عادی، سند افتتاحیه، سند سیستمی، سند سود و زیان و سند اختتامیه.

10. تراز آزمایشی چیست؟

تراز آزمایشی نوعی سند می باشد، که حسابداران با استفاه از این اسناد جمع بدهکاران و بستانکاران را برای اطمینان از درستی حساب ها را بدست می آورند.

درصورتی که تراز ازمایشی مشکل داشته باشد، یکی از وظایف حسابدار است که حسابدار ابتدا تراز آزمایشی را اصلاح نموده و سپس تراز اصلی را بدست می آورد.

نتیجه گیری

سند حسابداري ازجمله مهم ترین بخش در هر سیستم حسابداری می باشد، که اطلاعات رویداد های مالی و معاملات شرکت ها را جمع آوری می نماید.  در مقاله حاضر به معرفی سند حسابداری، انواع سند حسابداری، نحوه ثبت سند حسابداری و… پرداختیم.

پدر انتها امیدواریم مقاله سند حسابداری چیست و آموزش ثبت سند حسابداری راه گشا بوده و توانسته باشد، زوایای مختلف حسابداری تولید را معرفی نماید و شما عزیزان، با انتشار آن برای علاقه‌مندان این عرصه در بالا بردن اطلاعات عمومی افراد سهمی داشته باشید. البته این نکته را فراموش نکنید که اگر میخواهید در هر شاخه ای از حسابداری مشغول به کار شوید باید بدانید رزومه چیست تا با نوشتن حرفه ای آن نظر کارفرمایان را نسبت به توانمندی های خود جلب کنید. در ادامه اگر نظری در مورد مطالب ذکرشده داشته و یا می‌خواهید قسمتی از آن را تکمیل نمایید. با درج نظر خود ما را همراهی کنید.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *