شناسایی مطالبات مشکوک الوصول 🤨

1⃣ روش بررسی موردی:

در این روش حسابدار، تک تک حسابهای دریافتنی را بررسی نموده و آن قسمت از حساب ها که مشکوک الوصول می باشند را در دفاتر ثبت می کند.

📍 توجه داشته باشیم که این روش زمانی مفید است که تعداد حساب های دریافتنی محدود باشد.

📍 مثال: جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه ای را به تفکیک نشان می دهد .همچنین درصدلازم برای مطالبات مشکوک الوصول نیز مطرح شده است .باتوجه به اطلاعات مطرح شده مطلوب است محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول؟

📍درصد امکان وصول مبلغ طلب نام مشتری:
موسسه رهنما ۱۰۰٪ مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال
سعیدی ۷۵٪ مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ ریال
حمیدی ۹۰٪ مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال
مرادی ۸۰٪ مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
بازرگانی کاوه ۱۰۰٪ مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

📍پاسخ:
۲۰۰،۰۰۰= ٪۲۵ × ۸۰۰،۰۰۰
۵۰،۰۰۰= ٪۱۰ × ۵۰۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰= ٪۲۰ × ۱،۰۰۰،۰۰۰
۴۵۰،۰۰۰ = ۲۰۰،۰۰۰ + ۵۰،۰۰۰ + ۲۰۰،۰۰۰

▪️ثبت حسابداری:
هزینه‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بدهکار) ۴۵۰،۰۰۰
ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بستانکار) ۴۵۰،۰۰۰

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *