مفاصا حساب بیمه

ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه

درباره نحوه ثبت حسابداری مفاصا بیمه سوالات زیادی مطرح می شود. هر کدام از حسابداران با توجه به حوزه کاری و تشخیص آن در انواع مفاصا حساب بیمه ،به دنبال نحوه ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه هستند.برای ثبت سند مفاصا حساب بیمه کافیست مبلغ سپرده حسن اانجام کار، مبلغ پیش پرداخت مالیات، پیش دریافت، سپرده بیمه و سایر مبالغ قابل کسر را در قسمت بدهکار سند حسابداری مفاصا حساب بیمه و درآمد های پیمان را در قسمت بستانکار ثبت کنید.

اما به طور کلی ثبت حسابداری پرداخت مفاصا حساب به شکل زیر است:

ثبت حسابداری پرداخت مفاصا حساب بیمه

سپرده حسن انجام کار *****

پیش پرداخت مالیات *****

سپرده بیمه *****

پیش دریافت *****

سایر کسور *****

درآمدهای پیمان *****

ثبت حسابداری دریافت مفاصا حساب بیمه برای ثبت حسابداری دریافت مفاصا حساب بیمه باید هزینه بیمه پیمان و سپرده بیمه را در ماهیت بدهکار سند حسابداری تسویه حساب بیمه و بانک را در ماهیت بستانکار سند مفاصا حساب ثبت کنید . به شکل کلی ،ثبت زیر رابزنید:

هزینه بیمه پیمان ***

سپرده بیمه ***

بانک ***

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *