نکات مجمع سالانه و سه سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران

*هر عضو میتواند حداکثر 11 نفر از داوطلبان شورای عالی را انتخاب کند.

*در برگ رای نام، نام خانوادگی و کد داوطلبان خوانا، کامل، بین خطوط و با خودکار نوشته شود.

*چنانچه اسامی ندرج در برگ رای کمتر از 11 نفر باشد،لطفا ذیل آن بسته شود.

*هر عضو صرفا مجاز به انداختن رای خود در صندوق می باشد.

*اسامی تکراری، مخدوش یا مازاد بر 11 نفر در شمارش آراء محسوب نمیشود.

*حداقل 4 نفر از اعضای شورای عالی، شاغل و حداقل 4 نفر غیرشامل خواهند بود.

*از فهرست داوطلبان شورای عالی از هر گروه شاغل و غیرشامل جمعا8 نفر که حائز اکثریت نسبی آرا باشند انتخاب خواهد شد.3 نفر باقیمانده بدون توجه به شاغل و غیرشاغل از دارندگان بالاترین آراء انتخاب خواهند شد.

*در جلسه ی مجمع دو صندوق وجود دارد. کی صندوق برای عملکرد سالانه شورای عالی برای سال 1400و صندوق بعدی برای انتخابات اعضای شورای عالی.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *