ورشکستگی چیست ؟

ورشکستگی چیست؟

ممکن است برای شما سوال باشد که ورشکستگی چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که، عدم توانایی تاجر به پرداخت دیون و بدهی‌ها، ورشکستگي (Bankruptcy) نامیده می‌شود. در تعریف ورشکستگي طبق ماده 412 قانون تجارت آمده است، که ورشکستگي تاجر یا شرکت‌تجاری، به دلیل توقف پرداخت بدهی‌ها اتفاق می‌افتد.

به چه کسی ورشکسته می‌گویند؟

پس از این که پاسخ خود درباره ورشکستگی چیست؟ را دریافت نمودید، احتمالا قصد دارید بدانید که ورشکسته کیست؟ ورشکسته (Bankrupt) به تجار و شرکت‌های تجاری و بازرگانی اطلاق می‌شود. اگر این افراد قادر به پرداخت بدهی‌ها و تعهدات خود نباشند، ورشکسته محسوب می‌شوند.

ورشکستگی شرکت سهامی خاص

شرکت‌سهامی خاص شرکتی است، که با سرمایه مؤسسین آن به وجود آمده است. اعلام ورشکستگی شرکت‌سهامی خاص قوانینی دارد. ورشکستگي شرکت‌سهامی خاص تحت عناوین زیر رخ می‌دهد:

 • اگر شرکت ورشکست شده باشد
 • اگر موضوعی که باعث تشکیل شرکت شده است، قابل انجام نباشد
 • مدت تعیین شده برای تشکیل شرکت تمام شده باشد و این مدت تمدید نشود
 • در صورت رأی مجمع‌عمومی صاحبان سهام به انحلال شرکت
 • صدور حکم ورشکستگی قطعی دادگاه

مزایا و معایب ورشکستگی

مزایا و معایب ورشکستگی زیاد است. از جمله معایب اینکه، آبرو و اعتبار فرد ورشکسته در بین کسبه و جامعه‌ای که او را می‌شناسد از بین می‌رود.

در عین حال اعلام ورشکستگی برای فرد ورشکسته شده مزایایی هم دارد. از جمله اینکه:

 • بعد از اعلام ورشکستگی پیگیری طلب طلبکاران از طریق دادگاه می باشد و فرد ورشکسته مستقیماً با طلبکاران روبرو نمی‌شود.
 • بعد از اعلام ورشکستگی ورشکسته  از پرداخت خسارت تأدیه معاف بوده و تنها موظف به پرداخت اصل بدهی است.
 • طلبکاران با ورشکستگان صلح می‌کنند تا به حداقل مطالبات خود مثلاً پرداخت 50 درصد بدهی توسط ورشکسته دست یابند.

نکته مهم

پس از ورشکستگی تا زمان اعلام رأی نهایی دادگاه، کلیه بدهی‌ها به دولت از جمله سود وام‌های دریافتی به تعویق می‌افتد.

انواع ورشکستگی

انواع ورشکستگی عبارتند از:

 1. ورشکستگی عادی
 2. ورشکستگی به تقصیر
 3. ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی عادی

در ورشکستگی عادی، ورشکسته بدون تقصیر و تقلب بوده است. ورشکسته عادی معمولاً به دلیل عوامل خارجی مثل تحریم و یا حوادث غیرمترقبه ورشکست شده است.

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر به‌خاطر خطا و تقصیر خود تاجر رخ‌داده است. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، ورشکستگی به تقصیر از جرایم غیرعمد به شمار می‌رود.

همچنین این نوع ورشکستگي ممکن است به دلیل عواملی مثل نداشتن دفتر تجاری، مبهم بودن صورت دارایی و تعهدات و همچنین قبول تعهداتی بیش از توان مالی فرد به وجود آمده باشد.

ورشکستگی به تقلب

اگر تاجر، با هدف سوء استفاده به‌عمد خود را ورشکسته کند، ورشکستگی به تقلب رخ‌داده که فرد ورشکسته نیز مجرم شناخته می‌‍شود. به جرم ورشکستگي به تقلب برابر قانون رسیدگی خواهد شد.

نکته: بر اساس ماده 670 قانون مجازات اسلامی تعقیب جزایی شخص ورشکسته به تقصیر مثل تعقیب جزایی ورشکسته به تقلب شخص است. مجازات ورشکسته به تقلب نیز از یک تا پنج سال حبس است.

از جمله دلایل ورشکستگی به تقلب عبارتند از:

 • پنهان کردن دارایی‌ها
 • ازبین‌بردن اموال با معاملات صوری که واقعیت ندارد
 • ایجاد بدهی غیرواقعی برای اینکه مبلغ بدهی بیش از مقدار اصلی نشان داده شود

جرم ورشکستگی به تقلب

جرم ورشکسته ای که به تقلب ورشکستگی خود را اعلام کند، بر اساس ماده 671 قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

نحوه اعلام ورشکستگی

مطابق قانون، نحوه اعلام ورشکستگی از طریق حکم ورشکستگی دادگاه است. یعنی تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکند، ورشکستگي اثبات نمی‌شود. رسیدگی به این پرونده نیز مربوط به دادگاه عمومی محل اقامت ورشکسته است. اعلام ورشکستگی می‌تواند بر اساس تقاضای طلبکاران، دادستان یا حتی خود تاجر صورت گیرد.

نحوه اعلام ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود

در ماده 20 قانون تجارت به شرکت با مسئولیت محدود به‌عنوان یکی از انواع شرکت‌های تجاری اشاره شده است. شرکت‌ با مسئولیت محدود شرکتی است، که برای انجام امور تجاری بین دو یا چند شریک تشکیل شده و مسئولیت شرکا، محدود به سرمایه‌ای می باشد، که وارد شرکت می‌کنند.

در ماده 114 قانون تجارت، ورشکستگي از موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود بیان شده است. همچنین در صورت ورشکستگي، مسئولیت شرکا نسبت به بدهی‌ها محدود به سرمایه شرکا می‌باشد.

آثار صدور حکم ورشکستگی

آثار صدور حکم ورشکستگی به معنای تغییرات و محدودیت هایی می باشد، که پس از صدور حکم ورشکستگی برای ورشکسته به وجود می آید. در حالت کلی آثار صدور حکم ورشکستگی شامل موارد زیر است:

 • تاجر اجازه مداخله در اموال خود را ندارد.
 • تاجر از دخالت در دعاوی منع می‌شود.
 • همه معاملات تاجر باطل می‌شود.
 • دیون و بدهی‌های مدت‌دار او به‌روز می‌شود.
 • اعتبار او از بین می‌رود.
 • از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی محروم می‌شود.
 • سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران
 • تأدیه و تأمین مطالبات

برای ورشکسته

اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته

یکی از آثار صدور حکم ورشکستگی بر طلبکاران فرد ورشکسته تاثیر می گذارد، بدین صورت که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، طلبکاران فرد ورشکسته باید خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی کنند. طلبکاران باید مدارک مطالبات خود را ارائه کنند تا بستانکاری آن‌ها ثابت شود. اداره تصفیه نیز باید در حین تصفیه از هیات بستانکاران نظر بخواهد.

همچنین اوراق تجاری مانند چک  ، سفته، برات و … که وجه آن پرداخت نشده و از طرف طلبکار نزد ورشکسته بوده است، پس گرفته می‌شود. (در حسابداری اطلاعات مربوط دریافت و پرداخت های چک، سفته و …. در  .)

همچنین اموال کلی و جزئی که نزد ورشکسته یا شخص مورد اعتماد او امانت بوده یا باید به‌حساب صاحب‌مال، به فروش می‌رسیده است، قابل برگشت است.

اگر مالی که ورشکسته برای شخص دیگری خریده است موجود باشد ولی هزینه آن پرداخت نشده باشد، از طرف فروشنده یا کسی که مال برای او خریداری شده قابل برگشت است.

اثر حکم ورشکستگی تاجر بر معاملات ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، معاملات تاجر ورشکسته مشکوک است. زیرا امکان دارد برای بهبود وضعیت ورشکستگي خود، این معاملات را انجام داده باشد.

توجه داشته باشید که معاملات تاجر یا معامله قبل از تاریخ توقف بوده، یا معامله بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است.

درصورتی‌که معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف باشد صحیح است. اما تاجری که تاریخ توقف خود را می‌داند، باید از تمامی معاملاتی که به طلبکاران ضرر می‌زند بپرهیزد. اگر این کار را نکند این معاملات باطل و فاقد اثر است.

همچنین معاملات ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل است. مگر اینکه این معاملات به سود طلبکاران بوده که درستی آن را اداره تصفیه تأیید می‌کند.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته

همان‌طور که اشاره کردیم بستانکاران باید بعد از صدور حکم ورشکستگی، جهت ثبت میزان طلب خود، همراه با مدارک لازم به اداره تصفیه معرفی شوند. کلیه اوراق، اموال منقول و غیرمنقول ورشکسته نیز در صورت اثبات، قابل برگشت خواهد بود.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر

اگر تاجر ورشکسته معامله‎‌ای را قبل از ورشکستگي انجام داده باشد، آن معامله صحیح است. اما انجام معامله در تاریخ توقف و تاریخ بعد از صدور حکم از طرف تاجر، باطل است.

اثر عام حکم ورشکستگی

اثر عام حکم ورشکستگی یعنی علاوه بر این‌که این حکم ورشکستگی نسبت به طرفین دعوا مؤثر خواهد بود، بلکه در مورد سایر کسانی هم که اقامه دعوا نکرده‌اند اثر دارد.

حکم ورشکستگی

وقتی حکم ورشکستگی صادر شود، درواقع تاجر در اداره تمام اموالش محدود می‌شود. طبق ماده 418 قانون، “تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که امکان دارد در مدت ورشکستگي عاید او گردد ممنوع است”. این ماده قانون به این دلیل است، که شاید تاجر با دخالت در امور اموالش به ضرر طلبکار عمل کند.

ویژگی های حکم ورشکستگی

نحوه اعلام ورشکستگی تاجر از طریق حکم ورشکستگی خواهد بود. تقاضای صدور حکم ورشکستگی از طرف خود تاجر، طلبکار یا دادستان خواهد بود. ویژگی‌های حکم ورشکستگی شامل محتویات آن، تاریخ صدور و تاریخ توقف و سایر اطلاعات لازم است.

محتویات حکم ورشکستگی

لیست محتویات حکم ورشکستگی عبارتند از:

 1. تاریخ توقف
 2. موقت بودن حکم ورشکستگی
 3. تعیین عضو ناظر و مدیر تصفی

تاریخ توقف

یکی از مهم‌ترین محتویان حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف تاجر است؛ تاریخ توقف همان تاریخی است، که تاجر از آن زمان به بعد توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد و درواقع ورشکسته شده است؛ بنابراین ذکر تاریخ توقف در حکم ورشکستگی بسیار مهم می باشد و اگر ذکر نشود، تاریخ توقف را همان تاریخ صدور حکم در نظر می‌گیرند.

نکته: تاجر از تاریخ توقف به بعد حق مداخله در اموال خود را ندارد.

تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه

بر اساس ماده 427 تا 432 قانون تجارت، مرجع رسیدگی به ورشکستگي تاجر، باید یک نفر را به‌عنوان عضو ناظر و یک نفر را به‌عنوان مدیر تصفیه معرفی کند.

 • وظیفه عضو ناظر اداره امور ورشکستگي و نظارت بر سرعت انجام کار و نیز گزارش منازعات ناشی از ورشکستگي به محکمه است. امکان تغییر و جایگزینی عضو ناظر در روند رسیدگی نیز وجود دارد.
 • دادگاه در مهلت پنج‌روزه بعد از صدور حکم، باید یک نفر را به‌عنوان مدیر تصفیه معرفی کند.

حکم ورشکستگی بطور موقت

حکم ورشکستگی بطور موقت صادر می‌شود. بر اساس ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود و قابل اعتراض و تجدیدنظر است.

اجرای موقت حکم ورشکستگی

همان‌طور که گفتیم حکم ورشکستگی بطور موقت صادر شده است. اما دقت کنید که با وجود اجرای موقت حکم ورشکستگی و با وجود قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی، این حکم قبل از قطعی شدن، قابل‌اجرا است.

نمونه حکم ورشکستگی

در این بخش یک نمونه حکم ورشکستگی را مشاهده می نمایید.

تکالیف مدیران پس از ورشکستگی شرکت

پس از ثبت شرکت، اتفاقاتی در مسیر راه آن ممکن است بروز نماید. یکی از مسائلی که امکان دارد شرکت با آن روبه‌رو شود، بحث ورشکستگی شرکت‌های تجاری می باشد و ما در این مطلب در خصوص وظایف مدیران پس از ورشکستگي به طور جامع اطلاعاتی را بیان می‌کنیم.

ورشکستگی شرکت‌های تجاری

بر اساس قانون تجارت، شرکت‌های تجاری بازرگان محسوب می‌شوند. به دلیل تاجر بودن شرکت‌ها، احکامی که بر تجار حاکم است بر شرکت‌های تجاری نیز حاکم می‌شود. یکی از مسائل حاکم بر شرکت‌های تجاری به دلیل تاجر بودن، مسائل مربوط به ورشکستگي شرکت‌های تجاری است.

ورشکستگي در واقع به معنای توقف و ناتوانی شرکت‌تجاری از پرداخت بدهی‌های خود است. بدین ترتیب شرکت نمی‌تواند تعهدات خود را جامه‌ی عمل بپوشاند. در این حالت شرکت ورشکسته اعلام می‌شود.

پس از ورشکستگی، موضوع تصفیه امورشرکت مطرح می‌شود. پس از ورشکستگي نمی‌توان به صورت یک‌باره و فوری به امورشرکت پایان داد. بلکه برای این امر باید اقداماتی صورت بگیرد. در ادامه در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه می‌شود.

پس از ورشکستگی چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

پس از ورشکستگي شرکت‌تجاری، باید اقدام به تصفیه امورشرکت کرد. منظور از تصفیه شرکت، شناسایی و محاسبه بدهی‌ها و مطالبات است. در مرحله‌ی بعد باید برای پرداخت و وصول مطالبات و انجام امور ناتمام اقدام به اولویت‌بندی کرد، انجام این امور مستلزم مطالعه در امور مختلف شرکت است.

برای تصفیه امورشرکت باید در وهله‌ی اول مدیرانی به‌عنوان مدیران تصفیه انتخاب شوند. این مدیران وظیفه اداره شرکت را در دوران تصفیه دارند. نکات لازم در خصوص تصفیه شرکت و مدیران آن در اساسنامه معمولاً مشخص می‌شود. اما درصورتی ‌که اساسنامه در این خصوص ساکت بود، باید با توجه به قانون تجارت اقدام به انحلال شرکت پس از ورشکستگي کرد.

پس از ورشکستگي تا زمان انحلال شرکت، شخصیت حقوقی شرکت باقی می‌ماند. در همه‌ی عبارت‌ها د ر کنار نام شرکت باید عنوان در حال تصفیه ذکر شود.

مدیران پس از ورشکستگی

پس از ورشکستگي شرکت، از اختیارات مدیران‌شرکت برای پیشبرد اهداف شرکت کاسته می‌شود. این نقش برای تسویه بدهی و طلب‌های شرکت به مدیران یا مدیر تصفیه اعطا می‌شود.

باید توجه داشت در دو صورت امکان دارد مدیر تصفیه متفاوت از مدیران‌شرکت باشد. این موارد عبارتند از:

 • ترتیب دیگری در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق‌العاده اتخاذ شده باشد.
 • درصورتی‌که ورشکستگي به حکم دادگاه باشد.

درصورتی‌که مدیر تصفیه تعیین نشده باشد، یا به وظایف خود عمل نکند، هر ذی‌نفعی می‌توان از دادگاه تقاضای مدیر تصفیه نماید.

وظایف مدیر تصفیه

با انتخاب مدیران تصفیه پس از ورشکستگي، مأموریت مدیران‌شرکت پایان می‌یابد. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل بگیرند. با این کار مأموریت مدیر تصفیه آغاز می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر در این حالت، مدیر تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه هستند. بدین منظور برای امور محوله به خود از کلیه اختیارات لازم در جهت تصفیه برخوردار هستند.

مهم‌ترین اموری که مدیران تصفیه پس از ورشکستگي باید انجام دهند عبارتند از:

۱اقامه دعوا برای شرکت

پس از ورشکستگي مدیر تصفیه برای وصول مطالبات شرکت و بازپرداخت بدهی‌های آن می‌تواند اقامه دعوی نماید. توجه نمایید که در مواردی که مراجعه به داوری موردنیاز است، مدیران تصفیه نیز این امر را می‌توانند انجام دهند.

۲تنظیم صورت دارایی

یکی از وظایف مدیر تصفیه به دست آوردن صورت دارایی و اموال شرکت است.

۳دعوت مجمع عمومی

یکی از وظایف مدیران تصفیه دعوت از مجمع عمومی عادی است. در این مجمع وضعیت اموال و مطالبات و دیون شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم است، بیان می‌شود.

مدیران تصفیه باید همه ساله بر طبق اساسنامه مجمع عمومی عادی را دعوت کنند. صورت دارائی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند، به مجمع عمومی مذکور، تسلیم کنند.

۴تقویم دارایی‌های شرکت

یکی از وظایف مدیران تصفیه پس از ورشکستگي، تقویم اموال منقول و غیرمنقول شرکت به پول نقد است. مدیران در این راه باید مصلحت شرکت و شرکا را رعایت نمایند.

۵پیگیری کارهای ناتمام شرکت

مدیران تصفیه پس از ورشکستگي باید تمام اقدامات ناتمام شرکت را پیگیری نمایند. در این راه باید تمام اقداماتی که موردنیاز می باشد انجام گیرد. از جمله کارهای نیمه‌تمام می‌توان به انجام پروژه‌های نیمه‌تمام و حل ‌وفصل امور باقیمانده قبلی اشاره کرد.

۶پرداخت دیون شرکت

شناسایی، احصاء و تقسیم دارایی‌های شرکت بین طلبکاران از وظایف مدیران تصفیه است، این امر باید ضمن رعایت تجویزهای قانونی در خصوص دیون ممتاز و بدهی‌های گذشته و آینده صورت گیرد.

۷تقسیم دارایی‌های شرکت بین شرکا

در وهله‌ی آخر بعد از انجام تسویه‌حساب‌های شرکت، نوبت به تقسیم دارایی‌های شرکت بین شرکا و سهامداران می‌رسد. در واقع پس از حساب کردن سود و زیان شرکت نوبت به تقسیم دارایی‌های شرکت می‌رسد. درصورتی‌که مدیر تصفیه به دلیل اختلاف نتواند این مهم را انجام دهد، این امر به دادگاه محول می‌شود.

نکته مهم

افراد شرکت‌کننده در مزایده فروش اموال ورشکسته، نباید از خویشاوندان درجه‌یک تا چهار مدیر تصفیه باشند.

۸اعلام ختم تصفیه

مدیر تصفیه در نهایت خاتمه تصفیه را اعلام می‌کند. در این مرحله باید دفاتر تجاری شرکت را برای نگهداری ده ساله به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل ‌دهد.

قوانین ورشکستگی

در این بخش لیست قوانین ورشکستگی در قانون تجارت آمده است را در جدول توضیح می‌دهیم.

ماده قانون تجارتتوضیحات
412 تعریف ورشکستگي
415 لزوم صدور حکم دادگاهی برای اعلام ورشکستگی
418منع قانونی ورشکسته از دخالت در اموال خود
419قائم‌مقامی مدیر تصفیه به‌جای ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی
423ابطال و بی‌اثر بودن معاملات ورشکسته
433 – 434وظایف عضو ناظر
541 – 542انواع ورشکستگی و قوانین حاکم بر آن
549تقلب تاجر نسبت به قانون و بستانکاران
671مجازات ورشکسته به تقصیر

ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت

در لیست ماده‌ قانون‌های مرتبط با ورشکستگی از جمله ماده 412 به تعریف ورشکستگي پرداخته می‌شود. در ماده 415 قانون تجارت نیز تأکید شده است، که ورشکستگي تنها از طریق دادگاه محرز شود. یعنی اگر تاجر بخواهد مختارانه اعلام ورشکستگی کند باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارائه دهد. یعنی در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از نوشته می‌شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین خواهد کرد.

اما بیشترین تمرکز قانون تجارت در انواع ورشکستگی بر نوع ورشکستگی به تقصیر است، که بر اساس ماده 671، مجازات آن از 6 ماه تا دوسال حبس است.

پرسش و پاسخ های مهم ورشکستگی

در این بخش به پرسش‌های مهم در زمینه ورشکستگي پاسخ می‌دهیم.

وکیل ورشکستگی چیست؟

با توجه‌ به پیچیدگی مسائل دعوی و دادرسی انحلال و ورشکستگي شرکت‌ها، بهتر می باشد از وکیل ورشکستگي استفاده شود. تخصص افراد حقوقی در زمینه حل مشکلات ورشکستگي برای شرکت‌ها و افراد ورشکسته بسیار لازم است.

مزایای به کارگیری وکیل ورشکستگی چیست؟

از جمله مزایای به کارگیری وکیل ورشکستگي تسریع و جلوگیری از مشکلات ناشی از عدم آگاهی حقوقی است.

از طرفی وکیل ورشکستگي می‌تواند به ورشکسته کمک کند تا مجدداً کسب‌وکار خود را بازسازی کرده و بدهی‌های خود را تسویه کند. همچنین تصمیم به انحلال‌شرکت در کنار یک وکیل متخصص بهتر و آسان‌تر پیش می‌رود.

مجازات تاجری که به تقصیر و به تقلب، اعلام ورشکستگی کند چیست؟

مجازات ورشکسته به تقلب، یک تا پنج سال حبس و مجازات شخصی که ورشکستگی به تقصیر نماید شش ماه تا دو سال حبس است.

ورشکستگی در مورد چه اشخاصی صدق می کند؟

تاجر و شرکت‌های تجاری

آیا ورشکسته مجرم محسوب می شود؟

بله. افرادی که ورشکستگی به تقصیر داشته و همچنین ورشکستگان به تقلب مجرم هستند و برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی کدام دادگاه است؟

دادگاه صالح همان دادگاه عمومی محل اقامت تاجر یا شرکت‌تجاری است.

چه افرادی می‌توانند ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری را به دادگاه اعلام کنند؟

خود تاجر، طلبکار و دادستان

دلایل ورشکستگی کارآفرینان چیست؟

از جمله دلایل ورشکستگي کارآفرینان و کسب‌و‌کارهای جوان عبارتند از:

 • نداشتن سرمایه کافی و برنامه‌ریزی دقیق
 • جریان ضعیف نقدینگی
 • عدم توجه به بازار رقابتی
 • اختلاف سطح تخصص مدیر و کارمند
 • عدم انعطاف‌پذیری و رشد بی‌رویه

نتیجه‌گیری

ورشکستگي به معنی عدم توانایی در پرداخت بدهی است. امکان دارد فرد ورشکسته غیر عمد و یا عمدی و ناشی از تقلب موجب ورشکستگي شده باشد. انواع مختلف ورشکستگي مجازات قانونی خاص خود را دارد. جرم ورشکسته به تقلب، یک تا پنج سال حبس است.

در این مقاله سعی کردیم در مورد ورشکستگی چیست؟ و انواع آن از جمله ورشکستگی به تقصیر صحبت کنیم. اثرات حکم ورشکستگی بر تاجر و معاملات او را بررسی کردیم. ویژگی‌های حکم ورشکستگی ، وظایف مدیر تصفیه و نحوه اعلام ورشکستگی را توضیح و به پرسش‌های مهم در این زمینه ورشکستگي پاسخ دادیم. در پایان اگر نظری دارید با ما در قسمت دیدگاه در میان بگذارید.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *