دسته چک های خود را در سپیدار چگونه ثبت کنیم؟

* مساله: دسته چکی 50 برگی با شماره سریال شروع 50000 سري الف مربوط با بانک تجارت
را تعریف کنید.
براي تعریف دسته چک بدین تریتب عمل میکنیم:
1 .پس از ورود به سیستم در منوي عمودي، بر روي قسـمت “دریافـت وپرداخـت ” کلیـک مـی
کنیم.تصویر(1)
2 .وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات روي گزینـه “دسـته چـک جدیـد “
کلیک می کنیم.تصویر(1)
3 .در پنجره دسته چک از سلکتور “حساب بانکی”، حساب بانکی مورد نظر را انتخاب می کنـیم.
تصویر(2)

4″ .سریال شروع” دسته چک را وارد می کنیم.تصویر(2)
5″ .تعداد” برگ دسته چک را وارد می کنیم.تصویر(2)
6 سری دسته چک را وارد می کنیم.تصویر(2)
7″ .قالب چاپ” را از سلکتور مورد نظر انتخاب می نماییم.تصویر(2)
8 .در بالاي پنجره “دسته چک”، کلید ذخیره را کلیک میکنیم.تصویر(2)

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *