حد نصاب معاملات سال 1401

جدول نصاب معاملات سال ۱۴۰۱ به صورت زیر میباشد:

  • معاملات کوچک تا مبلغ 1/000/000/000 ریال
  • معاملات متوسط از 1/000/000/000 ریال تا 10/000/000/000 ریال ( بین معاملات کوچ و 10 برابر معاملات کوچک )
  • معاملات بزرگ مازاد بر 10/000/000/000 ریال (مازاد بر 10 برابر معاملات کوچک)

نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ در گزارشات و معاملات فصلی

هیئت وزیران طی مصوبه ای در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ را مشخص نمود. در این رابطه بخشنامه حدنصاب معاملات سال ۱۴۰۰ در راستای تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات توسط این هیئت تعیین شد.


حد نصاب معاملات چیست؟

حد نصاب معاملات در گزارشات فصلی مبلغی است که هر ساله از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیین میشود که انواع معامله در حد نصاب معاملات به شرح زیر است:

  • معاملات‌ کوچک
  • معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
  • معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

کاربرد نصاب معاملات در حسابداری معمولا چیست؟

  • ارسال گزارشات فصلی
  • ثبت اموال خریداری شده به عنوان هزینه
  • انجام معامله و برگزاری مناقصات در شرکتها و موسسات وابسته به دولت

حد نصاب ثبت اموال چیست؟

طبق ماده 12 مقررات در رابطه با هزینه استهلاک دارایی ها چانچه قیمت تمام شده دارایی ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معامله کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *