به راحتی با سپیدار گزارش مالیات بر ارزش افزوده بگیرید

اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده، گزارشی است که طی آن مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده
دریافت شده و مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده شرکت در بازه زمانی مشخص در
آن گزارش درج شده و مبلغ قابل پرداخت (دریافت) به وزارت دارایی بابت مالیات و عوارض ارزش
افزوده آن دوره مشخص میشود.

براي تهیه گزارش مالیات بر ارزش افزوده به ترتیبی که در ادامه شرح داده می شود عمل میکنیم:
1 .پس از ورود به سیستم در منوي عمودي، بر روي قسمت “مشتریان و فروش” کلیک مـی
کنیم.(تصویر1)
2 .وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسـمت عملیـات روي گزینـه “مالیـات بـر ارزش
افزوده جدید”کلیک می کنیم.(تصویر1)
3 .در فرم گزارش تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره گزارش را وارد می کنیم.(تصویر2)
4 .در قسمت شماره اگر روش شماره گذاري دستی باشد شـماره گـزارش را وارد مـی کنـیم .
(تصویر2)
5 .فرم مالیات و عوارض از چهار قسمت”جزییات”و”خلاصه خرید”و”خلاصه فروش” و “سایرموارد” تشکیل شده است که در ادامه با قسمتهاي آن بیشتر آشنا می شویم.(تصویر2)
6 .بر روي گزینه نمایش اقلام کلیک میکنیم سیستم شروع به خوانـدن اطلاعـات مالیـات و
عوارض از اسناد مربوطه می نماید. (تصویر2)
هدف آموزشی : با مشاهده این قسمت از درس با نحوه گزارش مالیات بر ارزش افزوده
آشنا میشوید.
محتواي آموزش الکترونیک سیستم جامع سپیدار سیستم آسیا 268
7 .و در تب جزییات کلیه این اطلاعـات مربـوط بـه اسـناد فـروش و خریـد را نمـایش مـی
دهد.(تصویر2)
8 .در قسمت خلاصه فروش جمع کل اسناد فروش ، مالیات و عوارض در یافت شده بابت آن
نمایش داده می شود.(تصویر2)
9 .در قسمت خلاصه خرید جمع کل اسنادخرید، مالیات و عوارض پرداخـت شـده بابـت آن
نمایش داده می شود.(تصویر2)
10.در بالاي فرم گزارش مالیات و عوارض روي گزینه ذخیره کلیک می کنیم.(تصویر2 (
11.براي مشاهده پیش نمایش و چاپ گزارش مالیات برارزش افزوده روي گزینه چـاپ کلیـک
می کنیم.(تصویر2)
12.براي مشاهده لیست مالیات بر ارزش افـزوده، وارد قسـمت مشـتریان و فـروش شـده و در
قسمت فهرست، روي گزینه ” مالیات بر ارزش افزوده ” کلیک می کنیم.(تصویر2)

تصویر 1

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *