گزارش گیری آسان با سپیدار

تهیه گزارش از مانده یک حساب در کلیه سطوح گروه،کل،معین، تفصیلی)

در گزارش مرور حسابها میتوان گردش و تراز یک حساب را در هریک از سطوح حسابداري( کل
، معین و تفصیلی )مشاهده کرد. همچنین بر اساس ارتباطی که بین سطوح و نیز تفضیل با سایر
سطوح دارد، امکان ردیابی گردش یک حساب از کل به جز و یا از جز به کل وجود دارد. در این
گزارش می توانیم براساس پیگیري و ارزهاي مختلف مورد استفاده در سیستم، همچون یک سطح
از حساب گزارش تهیه می نماییم.
 مساله:گردش یک حساب تفصیلی را در یک حساب معین خاص چطور تهیه می شود؟
براي تهیه اغلب گزارشات در سیستم سپیدار به ترتیب زیر عملی می کنیم.
1 .پس از ورود به سیستم در منوي عمودي، بر روي قسمت “حسابداري” کلیک می
کنیم.(تصویر1 )
2 .وارد قسمت حسابداري شده و در قسمت عملیات روي گزینه “مرور حسابها” کلیک می
کنیم.(تصویر1)
3 .وقتی فرم مرور حسابها را باز می کنیم، سیستم به صورت پیش فرض گزارش را در محدوده
سال مالی که در آن سال قرار گرفته ایم، را نمایش می دهد. می توانیم با توجه به نیاز خود
“محدوده تاریخی” را تغییر داده و گزارش را تهیه می نماییم. (تصویر2)
4 .در گزارش مرور حسابها علاوه بر محدوده تاریخی گزارش ، امکان گزارش گیري بر اساس
، محدوده
شماره سند نیز وجود دارد . بدین صورت که در قسمت “از شماره” “تا شماره”
شماره سند را تعیین نموده و اقدام به تهیه گزارش می نماییم.(تصویر2)
5 .در گزارش مرور حسابها علاوه بر محدوده تاریخی گزارش و شماره سند امکان گزارش گیري بر
اساس شماره فرعی نیز وجود دارد. بدین صورت که در قسمت”از شماره فرعی” “تا شماره
فرعی”، محدوده شماره فرعی را تعیین نموده و اقدام به تهیه گزارش می می نماییم.(تصویر2)
6 .در گزارش مرور حسابها امکان گزارشگیري با در نظر گرفتن اسناد افتتاحیه، اختتامیه و بستن
حسابها وجود دارد.(تصویر2)
7 .ازگزینه گروه بندي می توان براي گروه بندي بر اساس هر یک از ستونهاي گزارش استفاده
کرد براي این منظور ستون مورد نظر را انتخاب می کنیم و بدون رها کردن موس آنرا در محل
مشخص شده براي گروه بندي قرار میدهیم.(تصویر2)
8 .از گزینه فیلتر پیشرفته می توان براي جستجوي پیشرفته استفاده نمود. (تصویر2)
9 .گزارش مرور حسابها از صفحات مختلفی شامل “کل ، معین ، تفصیلی ، پیگیري ، ارزي و
گردش” تشکیل یافته است.(تصویر2)
10.بعد از قرار گرفتن روي هرسطح از حسابها،اگر بخواهیم سطوح زیرین و یا بالاتر را مشاهده
کنیم، روي حساب مربوطه قرار گرفته و دوبار روي حساب مربوطه کلیک می کنیم. حساب
مربوطه به رنگ سبز در می آید، بدین ترتیب حساب مربوط را که انتخاب نمودهایم، فیلتر
شده و می توانیم سطوح زیرین و یا بالاتر همان حساب را مشاهده می نماییم.(تصویر2)
11.براي مشاهده گردش یک حساب تفصیلی بعد از فیلتر کردن روي تب گردش کلیک می
کنیم.(تصویر3)
12.اگر یکی از سطر هاي گردش یک حساب را انتخاب کنیم و روي آن کلیک راست نماییم می
توانیم سند آنرا نیز را در همین قسمت مشاهده کنیم.(تصویر3)
13.بعد از قرار گرفتن روي هرسطح از حسابها و اعمال شرط ، اگر بخواهیم شرط مربوطه را
حذف می نماییم، مجددا روي روي سطح مربوطه قرار گرفته و دوبار کلیک می کنیم و یا
کلید “حذف شرط” بالاي فرم را میزنیم.(تصویر2)
14.در صورت حذف همه شرایط، کلید “حذف همه شرایط ” بالاي فرم را میزنیم(تصویر2)
محتواي آموزش الکترونیک سیستم جامع سپیدار سیستم آسیا 88
15.می توانیم در حین افزودن شرط در هر سطحی ، اطلاعات را بروز می نماییم. براي این منظور
کافیست در هر سطحی از مرور که قرار داریم ، کلید “بروز کردن ” پایین فرم را میزنیم
(تصویر2)
16.می توانیم اطلاعات تمام صفحات گزارش مرور حسابها را باز خوانی می نماییم. براي این منظور
کافیست کلید “بازخوانی همه صفحات” بالاي فرم رابزنیم. بعد از زدن کلید “باز خوانی
همه صفحات” ، تمامی شرط هاي انتخابی پاك خواهد شد.(تصویر2)
17.در گزارش مرورحساب اگر یکی از ستونهاي گزارش اضافی باشد و بخواهیم آنرا از گزارش
حذف کنیم کافی است روي آن کلیک کنیم و بدون رها کردن موس آنرا به خارج از صفحه می
اندازیم. براي بازگرداندن ستون حذف شده از انتخابگر ستون پایین صفحه استفاده می-
کنیم.(تصویر4)
18.با زدن کلید “چاپ” پایین فرم می توانید گزارش را مشاهده و چاپ می نماییم.(تصویر2)

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *