نرم افزار حسابداری و مالی

نرم افزار حسابداری و مالی

اطلاعات و کنترل‌هایی که از یک نرم افزار حسابداری سرچشمه می‌گیرد به یک کمپانی قدرت، هدایت و مدیریت خواهد بخشید. نرم افزار حسابداری مالی سپیدار به عنوان شاه‌راهی به منظور ارتباط کلّیه‌ی زیر سیستم‌ها نقشی اساسی و کلیدی را بازی می‌کند. این سیستم حسابداری مالی از منظر محتوا، سیستمی از تمامی اطلاعات ثبت گردیده در هریک از زیرسیستم‌هایی که به گونه‌ای هدفمند و نظام‌مند، به تشکیل تعاملی کاربردی میان کاربران خود است، مبادرت می‌ورزد. نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار با استناد به امکانات خاص قرار گرفته در برنامه خود گزینه‌ای مطلوب به منظور اجراء و پیاده سازی در شرکت‌ها است. در واقع این نرم افزار حسابداری با گردآوری نتایج فعالیت‌های اقتصادی در کلّیه‌ی بخش‌های یک نهاد نقطه پایانی می‌باشد بر ثبت اطلاعات و نقطه شروعی است بر تجزیه و تحلیل اطلاعات از پیش ثبت شده!

برخی از مهم‌ترین مزایای وجود نرم افزار حسابداری و مالی چیست؟

نرم افزار حسابداری و مالی در یک نهاد مدیریت کارکرد حسابداری و مالی نهاد را در جهت تهیه گزارشات درون و بیرون سازمانی آسان می‌نماید. حال اطلاعات لازم را هم به جهت تصمیم‌گیری آتی مالی سازمان مهیا می‌سازد.

چرا بهره‌گیری از نرم افزار حسابداری و مالی در شرکت‌ها پراهمیت شده است؟

 • سهل نمودن محاسبه مالیات‌های سازمان؛ چنانچه که در نرم افزار حسابداری تمامی داده‌ها و ورودی‌ها و خروجی‌های مالی به خوبی و درستی و با دقّت تمام ثبت بشوند، حسابداران می‌توانند به راحتی مقدار مالیات را محاسبه نمایند. علاوه بر این، برخی از نرم‌ افزارهای موجود از این قابلیت برخوردار هستند که به صورت خودکار مالیات را با فرمول‌های درج شده، محاسبه کنند.
 • با نرم افزارهای حسابداری و مالی می‌توانیم پروسه‌های تکراری را که در مؤعد زمانی مقرر به حالتی پی‌در‌پی صورت می‌پذیرد تنها با درج نمودن اطلاعات برای یک مرتبه و ثبت آن‌ها را به صورت خودکار به انجام رسانیم. حال از وارد نمودن داده‌های تکراری و روتین که زمان بر می‌باشند، پیش‌گیری نمود. به عنوان نمونه سررسید اقساط و یا پرداختی‌های مشتریان به حالت ماهانه تنها با درج نمودن آن‌ها برای مرتبه اوّل در سیستم و معین نمودن بازه‌های زمانی به صورت اتوماتیک صورت می‌پذیرد و با این فرآیند علاوه بر صرفه جویی در زمان از وقوع خطاها پیش‌گیری خواهد شد.
 • به انجام رساندن محاسبات ریاضی با نرم افزار حسابداری و مالی که خطاها و اشکالاتی که امکان دارد در محاسبه‌های دستی رخ دهد با فرمول‌هایی که وجود دارد به لااقل‌ترین حالت ممکن می‌رساند.
 • شما می‌توانید با نرم افزارهای حسابداری به مرور زمان فاکتورهای دیجیتالی صادر کنید و از صدور فاکتورها به صورت کاغذی راحت شوید.
 • با بهره‌گیری از نرم افزارهای حسابداری و مالی می‌توان با کاهش دادن کارکنان حسابداری، سرعت بخشیدن به انجام کارها و بسیاری ادله دیگر در هزینه‌ها صرفه جویی نمود.

نکاتی در ارتباط با پیاده سازی نرم افزارهای حسابداری و مالی در شرکت‌ها!

درون نرم افزارهای حسابداری تمامی اسناد موجود در نرم افزارهای دیگر نهادها چون؛ نرم افزار فروش، نرم افزار خزانه داری، انبار، حق‌الزحمه کارکنان و… اخذ می‌گردد و تحت عنوان یک حلقه ارتباطی و انتهایی میان تمامی عملیات مالی در نهاد به شمار می‌رود و می‌تواند کارکرد واحدهای دیگر را در نهاد آنالیز نماید. بنابراین می‌باید دقت داشت که چنانچه قرار است نرم افزار حسابداری و مالی مورد استفاده قرار گیرد، واحدهای دیگر مکلّف خواهند بود داده‌های درستی را در سیستم درج نمایند. لازم می‌باشد نرم افزاری که در سازمان مورد بهره‌گیری واقع می‌شود مورد تأیید سازمان امور مالیاتی باشد و برای این امر ممیز مالیاتی می‌باید صحت آن را به تأیید رساند.

صاحبان سازمان می‌باید به این نکته توجه شایانی داشته باشند که چه نرم افزاری متناسب سیستم آن‌ها می‌باشد و جواب‌گوی نیاز آن‌ها است. زیرا این نرم افزار قرار می‌باشد‌ یک ابزار جهت جمع‌آوری اطلاعات نهاد باشند و در پایان گزارشات معتبری را به آن سازمان ارائه دارند. به همین علّت می‌باشد که باید نرم افزار حسابداری و مالی از جانب شما اتخاذ بشود که کارا بوده و نیاز به انتخاب جایگزین نداشته باشد. زیرا ثبت داده‌های یک نهاد در نرم افزار کاری زمان بر خواهد بود.

نکاتی در ارتباط با پیاده سازی نرم افزارهای حسابداری و مالی در شرکت‌ها!

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار حسابداری و مالی چیست؟

آنچه که شما می‌بایست در ارتباط با قسمت‌های گوناگون نرم افزار حسابداری بدانید، عبارت است از؛

 • قسمت تعاریف نرم افزار حسابداری و مالی.
 • قسمت عملیات نرم افزار حسابداری و مالی.
 • قسمت عملیات پایان دوره نرم افزارهای حسابداری و مالی.
 • قســمت گزارشات نرم افزارهای حسابداری و مالی.
 • قسمت حسابداری تجمیعی یک نرم افزار حسابداری و مالی.

قسمت تعاریف نرم افزار حسابداری و مالی؛

 • فضای تعریف و قسم‌بندی حساب‌های بدون چهارچوب سطوح و ارقام.
 • امکان تعریف و قسم‌بندی تفصیلی‌ها بدون چهارچوب در سطوح و ارقام.
 • امکان قسم‌بندی دوباره و مضاعف حساب‌های تفصیلی در گروه‌های گوناگون بدون چهارچوب.
 • امکان ارتباط حساب‌های تفصیلی و مالی به حالت ماتریسی و بدون وجود هیچ‌گونه چهارچوبی.
 • امکان تعریف مراکز گوناگون صدور سند در یک نهاد بدون وجود هیچ‌گونه چهارچوب.
 • امکان تعریف اقسام گوناگون اسناد در راستای قسم‌بندی اسناد و بهره‌گیری در زمان جست‌وجوها و گزارشات.

قسمت عملیات نرم افزار حسابداری و مالی؛

 • امکان ثبت نمودن و قسم‌بندی اسناد به تفکیک مراکز صدور اسناد.
 • امکان ثبت شرایط اسناد طی مراحل گوناگون.
 • ·         «موقت، همیشگی، امضاء گردیده و تأیید شده، تصویب گردیده، به ثبت رسیده در دفاتر قانونی.»
 • امکان ثبت نمودن اسناد حسابداری به واسطه‌ی کاربران گوناگون به حالت همزمان و امکان شماره‌گذاری خودکار اسناد.
 • امکان تفکیک سند ثبت گردیده در حساب‌های مالی و اسناد ارسال گردیده از دیگر نرم افزارهای مالی.
 • امکان جست‌وجو بنابر تمامی اطلاعات ثبت گردیده در سند بدون هیچ‌گونه چهارچوب دوره‌های مالی.
 • امکان ثبت نمودن اعلامیه‌های بدهکار و بستانکار.
 • برخورداری از امکان آنالیز خودکار حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی به حالت ساده و ترکیبی.
 • برخورداری از امکان آنالیز دستی حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی به حالت ساده و ترکیبی‌.

قسمت عملیات پایان دوره نرم افزارهای حسابداری و مالی؛

 • قسمت عملیات پایان دوره.
 • امکان تهیه نمودن گزارش حساب‌های خلاف ماهیت.
 • امکان قید خودکار سند خلاف ماهیت نیز اصلاح خودکار حساب‌های خلاف ماهیت گردیده.
 • برخورداری از امکان ثبت اسناد کل در راستای آماده سازی به منظور ثبت در دفاتر قانونی.
 • امکان ثبت خودکار اسناد سود و زیان.
 • نهایتاً برخورداری از امکان ثبت خودکار سند اختتامیه‌.
قسمت عملیات پایان دوره نرم افزارهای حسابداری و مالی؛

قســمت گزارشات نرم افزارهای حسابداری و مالی؛

 • برخورداری از امکان مرور حساب‌های مالی و تفصیلی و وارسی تحلیلی گردش و مانده حساب‌ها در تمامی سطوح به حالت ساده و ماتریسی، ترکیبی.
 • برخورداری از امکان تهیه اقسام گوناگون گزارش تراز آزمایشی به حالت دو، چهار و شش گاهاً هشت ستونی از حساب‌های تفصیلی در تمامی سطوح به حالت تفصیلی، ساده و ترکیبی.
 • امکان تهیه نمودن گزارش دفاتر حساب‌های مالی و تفصیلی در تمامی سطوح به حالت ساده و ترکیبی و ماتریسی.
 • امکان تهیه نمودن گزارش‌های مقایسه‌ای سالیانه و ماهیانه به حالت تفکیکی و انباشته از مانده حساب‌ها و گردش آن‌ها به صورت ساده و ترکیبی و تهیه اقسام گوناگون نمودار.
 • امکان تهیه نمودن گزارشات تجزیه سنی به سه گونه؛ تجزیه مانده و مقایسه مانده و افزایشی و کاهشی.
 • امکان تهیه گزارش دفاتر قانونی دربرگیرنده دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل ریز و خلاصه اسناد ماهیانه از اسناد اعم از عادی و تجمیعی.

قسمت حسابداری تجمیعی یک نرم افزار حسابداری و مالی؛

 • برخورداری از امکان تعریف و قسم‌بندی حساب‌های مالی معین شده در کمپانی هلدینگ.
 • امکان تعریف و قسم‌بندی حساب‌های تفصیلی معین گردیده در سمت هلدینگ.
 • برخورداری از امکان تجمیع اسناد به یکی از دو شیوه در سطوح مشخص در تمامی سطوح.
 • برخورداری از امکان مرور حساب‌های مالی و تفصیلی و وارسی تحلیلی گردش و مانده حساب‌ها در تمامی سطوح به حالت ساده و ترکیبی و ماتریسی از سندهای تجمیع شده.

دوستان عزیز ما امیدواریم که در این مطلب از خود توانسته باشیم اطلاعات مورد نیاز شما را در ارتباط با نرم افزار حسابداری و مالی در اختیارتان قرار بدهیم. حال بهتر است بگوییم که شما می‌توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در این زمینه با ما در سپیدار تماس حاصل فرمایید.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *